141/2022

Helsingissä 25.2.2022

Laki merimiesten vuosilomalain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään väliaikaisesti merimiesten vuosilomalain (433/1984) 3 §:n 2 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 782/1988, 1025/2011 ja 183/2016, uusi 7 a kohta seuraavasti:

3 §
Työssäolopäivien veroiset päivät

Työssäolopäivien veroisina pidetään myös niitä päiviä, joina työntekijä työsuhteen kestäessä on ollut estynyt suorittamasta työtä:


7 a) sairausvakuutuslain (1224/2004) 8 luvun 1 a §:n 4 momentissa tarkoitetuin tavoin covid-19-tartunnan vuoksi;Tämä laki tulee voimaan 28 päivänä helmikuuta 2022 ja on voimassa 30 päivään kesäkuuta 2022.

Lakia sovelletaan poissaoloon, joka on alkanut 1 päivänä tammikuuta 2022 tai sen jälkeen.

HE 242/2021
StVM 1/2022
EV 2/2022

Helsingissä 25.2.2022

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Sosiaali- ja terveysministeri
Hanna Sarkkinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.