116/2022

Helsingissä 10.2.2022

Valtioneuvoston asetus yhdistetystä patenttituomioistuimesta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten väliaikaisesta soveltamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään yhdistetystä patenttituomioistuimesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain (22/2016) 2 §:n 2 momentin nojalla:

1 §

Yhdistetystä patenttituomioistuimesta Brysselissä 19 päivänä helmikuuta 2013 tehdyn sopimuksen 1, 2, 4 ja 5 artiklaa, 6 artiklan 1 kohtaa, 7 ja 10–19 artiklaa, 35 artiklan 1, 3 ja 4 kohtaa, 36–41 artiklaa ja 71 artiklan 3 kohtaa sekä perussäännön 1–6 artiklaa, 7 artiklan 1 ja 5 kohtaa, 9–18 artiklaa, 20 artiklan 1 kohtaa, 22–28, 30, 32 ja 33 artiklaa sovelletaan väliaikaisesti ennen sopimuksen kansainvälistä voimaantuloa 19 päivästä tammikuuta 2022 lukien Suomen antaman selityksen mukaisesti.

Eduskunta on hyväksynyt sopimuksen ja selityksen 8 päivänä joulukuuta 2015. Valtioneuvosto on ratifioinut sopimuksen sekä päättänyt selityksen antamisesta 7 päivänä tammikuuta 2016.

2 §

Yhdistetystä patenttituomioistuimesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annettua lakia (22/2016) sovelletaan ennen sopimuksen kansainvälistä voimaantuloa 10 päivästä helmikuuta 2022.

3 §

Sopimuksen muita kuin lainsäädännön alaan kuuluvia edellä 1 §:ssä mainittuja määräyksiä sovelletaan ennen sopimuksen kansainvälistä voimaantuloa 10 päivästä helmikuuta 2022.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä helmikuuta 2022.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 15/2022)

Helsingissä 10.2.2022

Elinkeinoministeri
Mika Lintilä

Erityisasiantuntija
Stiina Löytömäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.