7/2022

Säädöstä oikaistu.

Helsingissä 11.1.2022

Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonmukaisesta tuotannosta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään luonnonmukaisesta tuotannosta annetun lain (1330/2021) 20 ja 35 §:n nojalla:

1 §
Täytäntöönpano

Tällä asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä luonnonmukaisesta tuotannosta annetun lain (1330/2021) 1 §:ssä tarkoitetun EU:n lainsäädännön edellyttämistä tai jäsenvaltioiden päätettäväksi jätetyistä teknisistä yksityiskohdista ja seikoista.

2 §
Siipikarjatarhojen tyhjillään pito

Luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä ja neuvoston asetuksen (EY) 834/2007 kumoamisesta annetun Europan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/848 (luomuasetuksen) liitteen II, osan II, kohdan 1.9.4.4. c) alakohdassa tarkoitettua siipikarjan ulkotarhaa on pidettävä tyhjillään vähintään kaksi kuukautta kunkin kasvatetun siipikarjaerän jälkeen. Tätä vaatimusta ei kuitenkaan sovelleta rajattuun alueeseen, joka on välittömästi rakennuksen ulosmenoluukkujen ulkopuolella, jos kyseisen alueen alusta vaihdetaan tai puhdistetaan säännöllisesti.

3 §
Kotitalousjätteen käyttö lannoitteena

Tiettyjen luonnonmukaisessa tuotannossa käytettävien tuotteiden ja aineiden sallimisesta ja niiden luetteloiden laatimisesta annetun Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/1165 liitteen II viidennessä luetelmakohdassa tarkoitettuja suljetusta ja valvotusta keräysjärjestelmästä peräisin olevia kompostoituja tai fermentoituja kotitalousjätteitä saa käyttää lannoitteena luonnonmukaisessa tuotannossa. Kotitalousjätteeksi katsotaan myös jäte, joka on peräisin suurkeittiöstä tai pitopalvelusta.

4 §
Valvontaviranomaisen tunnusnumero

Luonnonmukaisesta tuotannosta annetun lain 20 §:ssä tarkoitettu luettelo valvontaviranomaisten nimistä, osoitteista ja tunnusnumeroista on annettu tämän asetuksen liitteessä.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä tammikuuta 2022.

Helsingissä 11.1.2022

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Neuvotteleva virkamies
Tero Tolonen

Liite

VALVONTAVIRANOMAISTEN TUNNUSNUMEROT

TUNNUSNUMERO VALVONTAVIRANOMAINEN YHTEYSTIEDOT
FI-EKO-101 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36, 00521 HELSINKI
FI-EKO-102 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 236, 20101 TURKU
FI-EKO-103 Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 266, 28101 PORI
FI-EKO-104 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 29, 15141 LAHTI
FI-EKO-105 Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 297, 33101 TAMPERE
FI-EKO-106 Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 1041, 45101 KOUVOLA
FI-EKO-107 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 164, 50101 MIKKELI
FI-EKO-108 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 2000, 70101 KUOPIO
FI-EKO-109 Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 69, 80101 JOENSUU
FI-EKO-010 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 250, 40101 JYVÄSKYLÄ
FI-EKO-011 Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 156, 60101 SEINÄJOKI
FI-EKO-112 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 131, 65101 VAASA
FI-EKO-113 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 86, 90101 OULU
FI-EKO-114 Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 115, 87101 KAJAANI
FI-EKO-115 Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 8060, 96101 ROVANIEMI
FI-EKO-201 Ruokavirasto PL 100, 00027 RUOKAVIRASTO
FI-EKO-301 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto PL 43, 00521 HELSINKI

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.