Säädökset alkuperäisinä: 2022

1398/2022
Valtioneuvoston asetus avustuksista arava- ja korkotukivuokra-asuntojen korjaamiseen ikääntyneille soveltuviksi vuosina 2020–2022 annetun valtioneuvoston asetuksen nimikkeen ja 7 §:n muuttamisesta
1397/2022
Valtioneuvoston asetus työttömyysetuutta määrättäessä huomioon otettavasta tulosta annetun valtioneuvoston asetuksen 8 §:n muuttamisesta
1396/2022
Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista tammi-kesäkuussa vuonna 2023
1395/2022
Valtioneuvoston asetus valtiovarainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1394/2022
Valtioneuvoston asetus valtionavustustoiminnan tietovarantoon tallennettavista vähimmäistiedoista sekä valtionavustustietojen julkaisemisen ja käytön palvelussa julkaistavasta tietoaineistosta
1393/2022
Valtioneuvoston asetus kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta
1392/2022
Valtioneuvoston asetus hyvinvointialueiden rahoituksesta
1391/2022
Valtioneuvoston asetus varusmiespalveluksessa ja naisten vapaaehtoisessa asepalveluksessa olevien yhteismajoitusta koskevasta kokeilusta
1390/2022
Valtioneuvoston asetus asevelvollisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta
1389/2022
Valtioneuvoston asetus työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1388/2022
Valtioneuvoston asetus Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta
1387/2022
Valtioneuvoston asetus päihdehuoltoasetuksen eräiden säännösten kumoamisesta
1386/2022
Valtioneuvoston asetus mielenterveysasetuksen 1 §:n ja 2 a luvun kumoamisesta
1385/2022
Valtioneuvoston asetus kuntien kielellisestä asemasta vuosina 2023–2032
1384/2022
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja kansallisten viljelijätukien hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista
1383/2022
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2023 maksettavasta tuotantosidonnaisesta tulotuesta
1382/2022
Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvointikorvausta koskevan sitoumuksen antamisesta vuonna 2023
1381/2022
Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvointikorvauksesta
1380/2022
Valtioneuvoston asetus sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetusta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1379/2022
Valtioneuvoston asetus eräiden maaseudun kehittämisen korvauksien, suorien viljelijätukien ja maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien korvaus- ja tukialueista ja niiden saaristoksi luettavista osa-alueista
1378/2022
Valtioneuvoston asetus eläinyksiköistä eräissä maaseudun kehittämisen korvauksissa ja kansallisissa maa- ja puutarhatalouden tuissa
1377/2022
Valtioneuvoston asetus maatilojen neuvontapalveluista
1376/2022
Valtioneuvoston asetus yhteisen maatalouspolitiikan strategiasuunnitelman hallinnoinnista
1375/2022
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työvoimapoliittisista lausunnoista ja yhteistyövelvoitteesta työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen muuttamisesta
1374/2022
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä tiedoista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen muuttamisesta
1373/2022
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 16 a §:n muuttamisesta
1372/2022
Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
1371/2022
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus huumausainerikoksista epäillyille tai huumausainerikoksiin syyllistyneille hoitoa antavista toimintayksiköistä
1370/2022
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus alueellisen eettisen toimikunnan ja valtakunnallisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan lausunnoista perittävistä maksuista annetun asetuksen 4 §:n muuttamisesta
1369/2022
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain 3 luvun 4 ja 5 §:ssä tarkoitettujen korvaustaksojen perusteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1368/2022
Valtioneuvoston asetus tartuntataudeista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1367/2022
Valtioneuvoston asetus vapaaehtoisista covid-19-rokotuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1366/2022
Valtioneuvoston asetus yleisistä kielitutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1365/2022
Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 §:n muuttamisesta
1364/2022
Laki ulkomaalaislain väliaikaisesta muuttamisesta
1363/2022
Laki ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain muuttamisesta
1362/2022
Laki biopankkilain 41 §:n muuttamisesta
1361/2022
Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain muuttamisesta ja sen väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1360/2022
Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain muuttamisesta
1359/2022
Valtioneuvoston asetus Säteilyturvakeskuksesta
1358/2022
Valtioneuvoston asetus ionisoivasta säteilystä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1357/2022
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2023
1356/2022
Laki alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta annetun lain 5 ja 7 §:n muuttamisesta
1355/2022
Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta
1354/2022
Laki elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1353/2022
Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021–2028 annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
1352/2022
Laki brexit-mukautusvarauksen kansallisesta toimeenpanosta
1351/2022
Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021‒2028 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.