1320/2021

Helsingissä 22.12.2021

Valtioneuvoston asetus eräiden Alankomaiden kanssa Aruban osalta tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten voimaansaattamisesta ja sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta annetun tasavallan presidentin asetuksen 1 ja 3 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan eräiden Alankomaiden kanssa Aruban osalta tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten voimaansaattamisesta ja sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta annetun tasavallan presidentin asetuksen (431/2011) 1 ja 3 § seuraavasti:

1 §

Pariisissa 10 päivänä syyskuuta 2009 Suomen tasavallan ja Alankomaiden kuningaskunnan välillä Aruban osalta verotietojen vaihtamisesta tehty sopimus ja Suomen tasavallan ja Alankomaiden kuningaskunnan välillä Aruban osalta taloussuhteiden edistämisestä tehty sopimus tulevat voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2011 niin kuin siitä on sovittu. Suomen tasavallan ja Alankomaiden kuningaskunnan välillä Aruban osalta taloussuhteiden edistämisestä tehdyn sopimuksen voimassaolo päättyi 1 päivänä kesäkuuta 2021 ja sopimuksen soveltaminen päättyy 31 päivänä joulukuuta 2021.

Eduskunta on hyväksynyt sopimukset 10 päivänä marraskuuta 2009 ja tasavallan presidentti 20 päivänä marraskuuta 2009. Hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 15 päivänä huhtikuuta 2011.

3 §

Sopimusten muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa. Suomen tasavallan ja Alankomaiden kuningaskunnan välillä Aruban osalta taloussuhteiden edistämisestä tehdyn sopimuksen muiden kuin lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten osalta voimassaolo päättyi 1 päivänä kesäkuuta 2021 ja soveltaminen päättyy 31 päivänä joulukuuta 2021.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022.

Helsingissä 22.12.2021

Kuntaministeri
Sirpa Paatero

Neuvotteleva virkamies
Minna Ojala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.