1229/2021

Helsingissä 22.12.2021

Valtioneuvoston asetus perusopetuksen jälkeisen koulutuksen valtakunnallisesta hakumenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen 8 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan perusopetuksen jälkeisen koulutuksen valtakunnallisesta hakumenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen (834/2021) 8 § seuraavasti:

8 §
Hakemuksen ja liitteiden toimittaminen

Hakemus tulee toimittaa Opetushallitukselle sähköisen hakujärjestelmän kautta tai paperisena. Hakemuksen liitteet toimitetaan sähköisen hakujärjestelmän kautta Opetushallitukselle taikka paperisena koulutuksen järjestäjälle tai oppilaitoksen ylläpitäjälle.

Hakemuksen liitteet toimitetaan kuitenkin paperisena suoraan koulutuksen järjestäjälle, jos hakija hakeutuu ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 65 §:ssä tarkoitettuun vaativana erityisenä tukena järjestettävään koulutukseen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022.

Tätä asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran otettaessa opiskelijoita 1 päivänä elokuuta 2022 tai sen jälkeen alkavaan koulutukseen. Ennen mainittua ajankohtaa alkavaan koulutukseen sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 22.12.2021

Opetusministeri
Li Andersson

Hallitusneuvos
Piritta Sirvio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.