1211/2021

Helsingissä 22.12.2021

Valtioneuvoston asetus vapaaehtoisista covid-19-rokotuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan vapaaehtoisista covid-19-rokotuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (1105/2020) 2 §, sellaisena kuin se on osaksi asetuksissa 308/2021 ja 749/2021, ja

lisätään 3§:ään uusi 3 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 307/2021, seuraavasti:

2 §
Käytettävät rokotteet ja rokotusten tarjoaminen

Covid-19-taudilta suojaamiseen käytetään lääketieteellisen näytön ja hyväksytyn käyttöaiheen perusteella Euroopan unionin myyntilupajärjestelmän mukaisesti myyntiluvan saaneita SARS-CoV-2 -rokotteita.

Rokotuksia tarjotaan viisi vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille henkilöille.

3 §
Rokottaminen

Rokotuksen saa antaa myös riittävän lääkehoidon osaamisen ja asianmukaisen rokotuskoulutuksen saanut laboratoriohoitaja, sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut lähihoitaja ja lähihoitajan tutkintoa edeltäneen koulutuksen suorittanut perushoitaja 2 momentissa tarkoitetun terveydenhuollon ammattihenkilön välittömän johdon ja valvonnan alaisena.


Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä joulukuuta 2021.

Helsingissä 22.12.2021

Perhe- ja peruspalveluministeri
Krista Kiuru

Hallitusneuvos
Liisa Katajamäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.