1207/2021

Helsingissä 17.12.2021

Valtiovarainministeriön asetus Valtiokonttorin maksullisista suoritteista vuonna 2022

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita, jotka Valtiokonttori hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) lainanotto-, velanhoito-, sijoitus- ja säilytyspalvelut valtion liikelaitoksista annetun lain (1062/2010) mukaisille liikelaitoksille, valtion talousarvion ulkopuolisille rahastoille ja erityisistä syistä valtionhallinnon ulkopuolisille yhteisöille;

2) pyynnöstä toimitetut lainojen saldo- ja vakuustodistukset, jälkipanttaussitoumukset, vakuuksien uudistamiset ja vaihdot ja muut asiakirjat sekä muut lainoja koskevat pyynnöstä toimitetut tulosteet ja tiedostot lukuun ottamatta viranomaistoimintaa varten tarvittavia asiakirjoja, tulosteita ja muita tallenteita;

3) Valtiokonttorin hallinnassa olevien toimitilojen ja laitteiden käyttö sekä virasto- ja toimistopalvelut Valtiokonttorin ulkopuolisille;

4) tilaukseen perustuva henkilöstön käyttö Valtiokonttorin ulkopuolisissa koulutus-, suunnittelu- ja muissa asiantuntijatehtävissä;

5) Valtiokonttorin toimintaan liittyvät messutapahtumat ja muut koulutuspalvelut;

6) julkaisut ja jäljenteet.

2 §
Omakustannusarvon ja alennetun omakustannusarvon mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtiokonttori perii hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista annetun lain (571/2016) 3 §:n 1 momentin 8 kohdassa tarkoitetusta suoritteesta omakustannusarvon mukaisen maksun tai sitä alemman maksun liitteen mukaisesti.

3 §
Julkisuuslain perusteella annettavat suoritteet

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä 3 momentissa tarkoitettujen jäljennösten ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää Valtiokonttori noudattaen, mitä mainitussa pykälässä säädetään.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022 ja on voimassa vuoden 2022 loppuun.

Helsingissä 17.12.2021

Kuntaministeri
Sirpa Paatero

Neuvotteleva virkamies
Jarmo Huotari

Liite

Suomi.fi-maksut -palvelun maksut 2022

Suomi.fi-maksut palvelun kustannukset muodostuvat palveluoperaattorille (Paytrail Oyj), pankeille, korttipalveluoperaattoreille ja mobiilimaksupalveluoperaattoreille maksettavista veloituksista. Tällaisia veloituksia ovat palveluoperaattorin asiointipalvelukohtaiset kuukausiveloitukset, asiointipalveluiden maksutapahtumakohtaiset veloitukset sekä korttimaksamiseen ja mobiilimaksuihin liittyvät provisiot. Lisäksi kustannuksiin sisältyy palvelun hallinnoinnista ja kehittämisestä aiheutuvat Valtiokonttorin henkilötyön kustannukset sekä muut palvelun hallinnoinnin kustannukset.

Suomi.fi-maksut palvelun nykypalvelun sopimuskausi päättyy viimeistään 31.12.2022. Tällöin vuonna 2022 käyttäjäorganisaatioilla on voimassa sekä vanhan palvelun (Paytrail-maksupalvelu) sopimuskauden että uuden palvelun (Checkout-maksupalvelun) sopimuskauden mukainen hinnoittelu. Uuden palvelun käyttö alkaa aikaisintaan 1.5.2022.

Suomi.fi-maksut palvelun hinta käyttäjäorganisaatioille muodostuu:

– asiointipalvelukohtaisesta kuukausimaksusta

– asiointipalveluiden maksutapahtumakohtaisista veloituksista ja korttimaksuihin sekä mobiilimaksuihin liittyvistä provisioista, jotka laskutetaan käyttäjäorganisaatiolta toteutuman mukaan

– asiointipalveluiden erillispalveluista, kuten maksujen palautukset, yksittäistilitykset tai myyntikanavan käyttämisestä veloitettavasta ostoskorin jakokustannuksesta toteutuman mukaan

1 ALENNETUN OMAKUSTANNUSARVON MUKAISET JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET

1.1 Kuukausimaksu

1.1.1 Vanhan palvelun kuukausimaksu (Paytrail-maksupalvelu)

1.1.1.1 Omakustannusarvoa alempi kuukausimaksu 50 euroa/kk

Käyttäjäorganisaatioilta perintään omakustannusarvoa alempi kuukausimaksu heidän käyttäessään vanhan sopimuskauden mukaista maksupalvelua (Paytrail-maksupalvelu).

2 OMAKUSTANNUSARVON MUKAISET JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET

2.1 Kuukausimaksu

2.1.1 Uuden palvelun kuukausimaksu (Checkout-maksupalvelu)

2.1.1.1 Kuukausimaksu 50 euroa/kk

2.2 Maksutapahtumakohtaiset maksut ja provisiot

2.2.1 Vanhan palvelun maksut ja provisiot (Paytrail-maksupalvelu)

2.2.1.1 Pankkien verkkomaksupainikkeet 0,27 euroa/kpl
2.2.1.2 Korttimaksut (Visa, Mastercard ja American Express) 0,09 euroa/kpl
2.2.1.3 Mobiilimaksut (MobilePay) 0,20 euroa/kpl
2.2.1.4 Korttimaksujen ja mobiilimaksujen provisiot toteuman mukaan

Maksutapahtumakohtaiset veloitukset perustuvat palvelu- ja korttipalveluoperaattoreiden hinnastojen perusteella laskettuihin keskimääräisiin hintoihin. Korttimaksujen provisio vaihtelee kortin liikkeellelaskijan mukaan. EU:n sisällä liikkeeseen lasketun maksukortin provisio on n. 0,3 % ja EU:n ulkopuolella liikkeeseen laskettu kortin n. 2,2 %. MobilePayn provisio on noin 1,0 %.

2.2.2 Uuden palvelun maksut ja provisiot (Checkout-maksupalvelu)

2.2.2.1 Pankkien verkkomaksupainikkeet PSD2-rajapinnalla 0,14 euroa/kpl
2.2.2.2 Pankkien verkkomaksupainikkeet pankkien perinteisillä verkkomaksurajapinnoilla 0,39 euroa/kpl
2.2.2.3 Pankkien verkkomaksupainikkeet suoralla rajapintasopimuksella PSD2-rajapinnalla 0,07 euroa/kpl
2.2.2.4 Pankkien verkkomaksupainikkeet suoralla rajapintasopimuksella pankkien perinteisillä verkkomaksurajapinnoilla 0,61 euroa/kpl
2.2.2.5 Korttimaksut (Visa, Mastercard ja American Express) 0,07 euroa/kpl
2.2.2.6 Mobiilimaksut (MobilePay, Pivo ja Siirto) 0,20 euroa/kpl

Maksutapahtumakohtaiset veloitukset perustuvat palvelu- ja korttipalveluoperaattoreiden hinnastojen perusteella laskettuihin keskimääräisiin hintoihin. Korttimaksujen provisio vaihtelee kortin liikkeellelaskijan mukaan. EU:n sisällä liikkeeseen lasketun maksukortin provisio on n. 1,16 % ja EU:n ulkopuolella liikkeeseen laskettu kortin n. 2,35 %. Mobiilimaksujen provisio on n. 1,0 %.

2.3 Erillispalvelut

2.3.1 Vanhan palvelun erillispalvelut (Paytrail-maksupalvelu)

2.3.1.1 Maksujen palautus 0,50 euroa/kpl
2.3.1.2 Yksittäistilitykset 0,50 euroa/kpl
2.3.1.3 Muut mahdolliset kustannukset toimittajan hinnoittelun mukaan

2.3.2 Uuden palvelun erillispalvelut (Checkout-maksupalvelu)

2.3.2.1 Maksujen palautus 0,35 euroa/kpl
2.3.2.2 Yksittäistilitykset 0,15 euroa/kpl
2.3.2.3 Myyntikanavan ostoskorikustannus 0,15 euroa/kpl
2.3.2.4 Muut mahdolliset kustannukset toimittajan hinnoittelun mukaan

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.