1152/2021

Helsingissä 16.12.2021

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta vuonna 2022

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain (453/2002) 5 §:n 2 ja 3 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä on 2 momentti laissa 902/2013:

1 §

Kiinteistötietojärjestelmän hallinnosta, ylläpitämisestä, tietopalvelusta ja kehittämisestä aiheutuvien kustannustensa kattamiseksi Maanmittauslaitos saa kiinteistötietojärjestelmän suoritteista asetuskautena kertyvästä tulosta aiheutuneita kustannuksia vastaavan tulon, kuitenkin enintään 27 prosenttia asetuskauden tuloista.

Maanmittauslaitos raportoi toteutuneet kustannukset kiinteistörekisteriä pitäville kunnille helmikuun 2023 loppuun mennessä.

2 §

Maanmittauslaitos saa kiinteistötietojärjestelmän kirjaamisosan tietopalveluinvestointien kattamiseksi asetuskaudella 771 727 euroa.

3 §

Kiinteistötietojärjestelmän muista kuin edellä 1 ja 2 §:ssä tarkoitetuista toimenpiteistä aiheutuvien kustannusten kattamiseksi järjestelmästä huolehtiville viranomaisille maksetaan kiinteistötietojärjestelmän suoritteista 1 ja 2 §:n mukaisten korvausten maksamisen jälkeen jäljelle jäävästä tulosta seuraavien prosenttiosuuksien mukaisesti:

1) Maanmittauslaitoksen osuus on 69,0 prosenttia;

2) kiinteistörekisterin pitäjänä toimivien kuntien yhteinen osuus on 31,0 prosenttia.

Kiinteistörekisterin pitäjänä toimivat kunnat saavat tiedon tuottajana edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetusta kuntien yhteisestä osuudesta osuuden, joka määräytyy kunnan vuoden 2020 kiinteistörekisterin rekisteröintitapahtumien lukumäärän ja tammikuun 2021 väkiluvun perusteella.

Mikäli kunta luopuu asetuskaudella kiinteistörekisterin pidosta, maksetaan sen osuus rekisteripidon vastaanottavalle viranomaiselle.

4 §

Maanmittauslaitos jakaa saamistaan maksutuloista kiinteistörekisterin pitäjänä toimivien kuntien osuudet seuraavasti:

1.1.2022–31.5.2022 kertyneestä tulosta viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2022,

1.6.2022–31.8.2022 kertyneestä tulosta viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2022 ja

1.9.2022–31.12.2022 kertyneestä tulosta viimeistään 31 päivänä tammikuuta 2023.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022. Asetus on voimassa 31 päivään joulukuuta 2022.

Helsingissä 16.12.2021

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Lainsäädäntöneuvos
Leo Olkkonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.