1122/2021

Helsingissä 16.12.2021

Oikeusministeriön asetus tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta

Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n 5 momentin nojalla:

1 §

Tällä asetuksella tarkistetaan tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:ssä säädettyjen maksujen suuruus rahan arvon muutosta vastaavasti.

Riita-, rikos- ja muutoksenhakuasian, ylimääräistä muutoksenhakua koskevan asian ja muun lainkäyttöasian käsittelystä peritään oikeudenkäyntimaksu seuraavasti:

Tuomioistuin euroa
korkein oikeus 530
korkein hallinto-oikeus 530
hovioikeus 530
− rikosasia, lähestymiskieltoasia ja ulosottokaaren (705/2007) mukainen muutoksenhakuasia sekä asia, jossa sovinto ei ole sallittu 270
hallinto-oikeus 270
käräjäoikeus
− riita-asia ja maaoikeusasia 530
− rikosasia, lähestymiskieltoasia ja ulosottokaaren mukainen muutoksenhakuasia sekä asia, jossa sovinto ei ole sallittu 270
− yksipuolisella tuomiolla ratkaistu oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 3 §:ssä tarkoitettu asia, jota koskevat tiedot on toimitettu suoraan käräjäoikeuden tietojärjestelmään 65
− muu yksipuolisella tuomiolla ratkaistu oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 3 §:ssä tarkoitettu asia 86
− vastaajan riitauttama oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 3 §:ssä tarkoitettu asia 270
työtuomioistuin 2 120
markkinaoikeus 2 120
vakuutusoikeus 530

Jos markkinaoikeudessa käsiteltävässä julkisia hankintoja koskevassa asiassa hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa, käsittelymaksu on 4 240 euroa. Jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa, käsittelymaksu on 6 350 euroa.

Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa ja työtuomioistuimessa on 530 euroa ja vakuutusoikeudessa 270 euroa.

2 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022.

Tällä asetuksella kumotaan tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta annettu oikeusministeriön asetus (1383/2018).

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa asianomaisessa tuomioistuimessa vireille tulleeseen asiaan sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 16.12.2021

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

Erityisasiantuntija
Piritta Koivukoski-Kouhia

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.