1105/2021

Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2021

Valtioneuvoston kanslian asetus valtioneuvoston kanslian suoritteiden maksullisuudesta

Valtioneuvoston kanslian päätöksen mukaisesti

säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994, ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 495/2005:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään valtioneuvoston kanslian suoritteista perittävistä maksuista.

2 §
Maksulliset liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet

Suoritteita, jotka valtioneuvoston kanslia hinnoittelee liiketaloudellisen perustein, ovat seuraavat tilaukseen tai muuhun toimeksiantoon perustuvat palvelut tai muut suoritteet:

1) valtioneuvoston kanslian hallinnassa olevien laitteiden käyttö sekä käyttöön liittyvät muut palvelut, jos näitä suoritteita tuotetaan valtionhallinnon ulkopuolisille;

2) julkaisut ja vastaavat muut suoritteet;

3) asiantuntija-, koulutus- ja tietopalvelut;

4) pöytäkirjanotteen tai muun asiakirjan oikeaksi todistaminen;

5) muut toimeksiantoon perustuvat tai siihen verrattavat kanslian toimialaan liittyvät palvelut.

3 §
Muut maksulliset suoritteet

Muita valtioneuvoston kanslian tuottamia maksullisia suoritteita, jotka hinnoitellaan valtion maksuperustelain (150/1992) 7 §:n 2 momentin mukaisesti ovat:

1) valtioneuvoston kanslian hallinnassa olevien laitteiden käyttö sekä käyttöön liittyvät muut palvelut;

2) virasto-, kuljetus-, toimisto- ja tietohallintopalvelut sekä muut valtioneuvoston hallintoyksikön erillisen sopimuksen perusteella tuottamat vastaavat tukipalvelut;

3) valokopiot, tulosteet, pöytäkirjanotteet ja muut jäljennökset, lukuun ottamatta 2 momentissa tarkoitettuja kopioita ja tulosteita.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää kanslia ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2023 saakka.

Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2021

Pääministeri
Sanna Marin

Hallitussihteeri
Piia Nyström

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.