1097/2021

Helsingissä 10.12.2021

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään työntekijän eläkelain (395/2006) 166 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Laskuperusteita sovelletaan eläkesäätiön työntekijän eläkelain (395/2006) mukaiseen eläketurvaan. Tässä asetuksessa eläkesäätiön eläkevastuulla tarkoitetaan eläkesäätiöistä ja eläkekassoista annetun lain (946/2021) 7 luvun 1 §:ssä ja työntekijän eläkelaissa tarkoitettua eläkesäätiön vastuuvelkaa.

2 §
Eläkesäätiön vastuuvelan laskeminen

Eläkesäätiöistä ja eläkekassoista annetun lain 7 luvun 1 §:ssä tarkoitettu vastuuvelka lasketaan tämän asetuksen liitteessä 1 esitettyjen laskuperusteiden mukaisesti.

Vastuuvelan laskemiseen 1 momentin mukaisesti tarvittavat kertoimet ovat tämän asetuksen liitteessä 2.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran eläkesäätiön vuodelta 2022 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa. Liitteen 2 kohtaa 7 sovelletaan kuitenkin ensimmäisen kerran eläkesäätiön vuodelta 2020 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa ja liitteen 2 kohtaa 4 sovelletaan ensimmäisen kerran eläkesäätiön vuodelta 2021 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.

Tällä asetuksella kumotaan sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista (747/2019).

Helsingissä 10.12.2021

Sosiaali- ja terveysministeri
Hanna Sarkkinen

Neuvotteleva virkamies
Pirjo Moilanen

Liitteet 1 ja 2: STMa eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.