1096/2021

Helsingissä 7.12.2021

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus merimieseläkekassan vakuutusteknisen vastuuvelan laskuperusteista ja perusteista merimieseläkelain 153 §:n mukaista vastuunjakoa varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen liitteiden muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan merimieseläkekassan vakuutusteknisen vastuuvelan laskuperusteista ja perusteista merimieseläkelain 153 §:n mukaista vastuunjakoa varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1015/2013) liitteet 1, 2 ja 3, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 1000/2020, seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2021.

Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran vuoden 2021 vakuutusteknisen vastuuvelan laskennassa ja vuodelta 2021 toimitettavassa vastuunjaossa.

Helsingissä 7.12.2021

Sosiaali- ja terveysministeri
Hanna Sarkkinen

Matemaatikko
Harri Isokorpi

Liitteet 1-3: STMa merimieseläkekassan vakuutusteknisen vastuuvelan laskuperusteista ja perusteista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.