1059/2021

Helsingissä 3.12.2021

Laki laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain 26 b §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain (1687/2009) 26 b §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on laissa 253/2019, seuraavasti:

26 b §
Miehistöluettelo

Päällikön on sellaisilla kaupallista kalastustoimintaa harjoittavilla kalastusaluksilla, joilla kalastustoimintaa harjoitetaan työsopimuksen perusteella, toimitettava miehistöluettelon tiedot maihin ennen aluksen lähtöä tai välittömästi lähdön jälkeen. Tiedot on toimitettava laivaisännälle tai jos hän on mukana aluksella, muulle yhteyshenkilölle. Pyydettäessä laivanisännän tai muun yhteyshenkilön on toimitettava miehistöluettelon tiedot Rajavartiolaitokselle.


Tämä laki tulee voimaan 19 päivänä joulukuuta 2021.

HE 196/2021
LiVM 25/2021
EV 171/2021

Helsingissä 3.12.2021

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Liikenne- ja viestintäministeri
Timo Harakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.