1046/2021

Helsingissä 25.11.2021

Ulkoministeriön asetus ulkoasianhallinnon suoritteiden maksuista vuosina 2020–2022 annetun asetuksen liitteen muuttamisesta

Ulkoministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista vuosina 2020–2022 annetun ulkoministeriön asetuksen (650/2020) liite seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022.

Helsingissä 25.11.2021

Ulkoministeri
Pekka Haavisto

Ulkoasiainneuvos
Pasi Tuominen

Liite

ULKOMINISTERIÖN MAKSULLISET JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET

Suorite Maksu
MATKUSTUSASIAKIRJAT JA HENKILÖLLISYYTTÄ OSOITTAVATASIAKIRJATHenkilökortti
Henkilökortti (sisältää Digi- ja väestötietoviraston (DVV) varmennemaksun) 96 €
Henkilökortti Suomen sotiin osallistuneille (sisältää DVV:n varmennemaksun ) 66 €
Henkilökortti, yhteismyöntö passin kanssa (sisältää DVV:n varmennemaksun) 64 €
Yhteismyönnössä passin kanssa henkilökortin hinta Suomen sotiin osallistuneille 64 €
Lukkiintuneen henkilökortin avaamispyyntö 30 €
(edustusto ei myönnä alaikäisen henkilökorttia eikä väliaikaista henkilökorttia)
Passi
Passi (sisältää DVV:n varmennemaksun ) 175 €
Pikapassi (sisältää DVV:n varmennemaksun ) 195 €
Hätäpassi 195 €
Väliaikainen passi 210 €
Express-passi (sisältää DVV:n varmennemaksun ) 210 €
Kadotetun tilalle annettava muukalaispassi 175 €
Edustuston myöntämää muukalaispassia koskeva hylkäävä päätös 175 €
Laissez-Passer -matkustusasiakirja 175 €
Euroopan unionin kansalaiselle kotimatkaa varten myönnetty hätämatkustusasiakirja 175 €
Diplomaattipassi (sisältää DVV:n varmennemaksun ) 175 €
Virkapassi (sisältää DVV:n varmennemaksun) 175 €
Merenkulkijain kansallinen henkilöllisyystodistus (merimiespassi) 175 €
Passi Suomen sotiin osallistuneille (sisältää DVV:n varmennemaksun ) 60 €
Diplomaattipassi Suomeen sotiin osallistuneille (sisältää DVV:n varmennemaksun) 60 €
Virkapassi Suomen sotiin osallistuneille (sisältää DVV:n varmennemaksun) 60 €
VIISUMIT
Viisumipäätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen käsittelymaksu 170 €
Lomakkeet, joihin viisumi kiinnitetään niille henkilöille, joiden matkustusasiakirjaa Suomi ei tunnusta 15 €
KONSULIPALVELUT
Ulkoministeriön antama laillistus julkisen notaarin tai muun viranomaisen viranhaltijan allekirjoituksellaan todistamaan asiakirjaan 20 €
Allekirjoituksen oikeaksi todistaminen edustustossa 30 €
Jäljennöksen oikeaksi todistaminen edustustossa 30 €
Edustuston antama elossaolotodistus 30 €
Edustuston antama todistus esitetyn asiakirjan sisällöstä 30 €
Edustuston antama todistus asiantilasta 30 €
Edustuston antama laillistus ulkomaiseen asiakirjaan 30 €
Edustuston antama kaupanvahvistajan todistus 160 €
Kauppa-aluksen väliaikainen kansallisuustodistus 200 €
Uuden laivapäiväkirjan laatiminen 160 €
Meriselityksen vastaanottaminen 300 €
Henkilöä koskevan asiakirjan tai osoitetiedon hankkiminen 100 €
Väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen 34 §:ssä tarkoitettujen edustustojen välittämät ilmoitukset Digi- ja väestötietovirastolle 30 €
Asiakirjajäljennöksen oikeaksi todistamisen maksu sisältää asiakirjankopiointikulut sellaisissa tapauksissa, joissa asiakirja on mahdollista ottaa kopio tavanomaisella kopiokoneella A 4 tai A 3 kokoiselle paperiarkilleMikäli edellä mainittujen notaaripalveluiden yhteydessä joudutaan suorittamaan poikkeuksellisen suuritöisiä tarkistuksia tai selvityksiä, peritään niistä lisäksi aiheutuneita työkustannuksia vastaava maksu. Työtunnin hinta on ministeriössä 80 euroa ja edustustoissa 170 euroa.
Tiedoksiantoasiat
Oikeudenkäynti- tai muun asiakirjan tiedoksi antaminen tai sen yrittäminen 100 €
Palvelut hädänalaisessa asemassa oleville ja vapautensa menettäneille
Konsulipalvelulain 13 §:ssä tarkoitettu varojen välittäminen ja taloudellinen avustaminen hädänalaisessa asemassa olevalle henkilölle. 40 €
Konsulipalvelulain 21 §:ssä tarkoitettu varojen välittäminen vapautensa menettäneelle vapautumisen ehdoksi määrättyjen sakkojen tai takuusumman maksamiseksi 40 €
MUUT SUORITTEET
Paperijäljenne 0,50 €
Tallennusväline 20 €
Valokuva, jonka tekijänoikeus on ulkoasiainhallinnolla 20 €
Valokuvan julkaiseminen, jonka tekijänoikeus on ulkoasiainhallinnolla 20 €
Ulkoministeriön tietojärjestelmän tilapäinen käyttö 120 € /kk
Koulutus-, luennointi-, tulkkaus-, käännös-, selvitys ja muu asiantuntijapalvelu 170 € /tunti
Ulkoministeriön antama muu todistus 20 €
Edustuston antama muu todistus 30 €
Kuriiripostin käsittelymaksu 10 €
Kioton mekanismin käytöstä annetun lain 4 §:n 2 momentissa tarkoitettu hyväksynnän tai valtuutuksen käsittelymaksu tai hanke 105 €

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.