1023/2021

Helsingissä 19.11.2021

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Kansallisgallerian maastavientilupapäätöksen maksullisuudesta vuosina 2022–2023

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §

Kansallisgalleria perii kiinteän maksun kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta annetun lain (933/2016) nojalla annettavasta maastavientilupapäätöksestä. Maksun suuruus on 114 euroa. Maksu peritään sekä myönteisestä että kielteisestä maastavientilupapäätöksestä.

Kansallisgallerian oikeudesta jättää maksu perimättä eräissä tapauksissa säädetään 1 momentissa mainitun lain 13 §:ssä.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2023.

Helsingissä 19.11.2021

Tiede- ja kulttuuriministeri
Antti Kurvinen

Hallitussihteeri
Elina Anttila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.