977/2021

Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 2021

Tasavallan presidentin asetus Ahvenanmaalla suoritetuista ammattikorkeakoulututkinnoista

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti säädetään Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 32 §:n nojalla, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1556/1994 ja 68/2004, ja Ahvenanmaan maakunnan hallituksen suostumuksella:

1 §
Arviointi

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus hoitaa Högskolan på Åland -nimisen korkeakoulun, jäljempänä Ahvenanmaan korkeakoulu, laatujärjestelmän arvioinnin Ahvenanmaan korkeakoulusta annetun maakuntalain (Ålands författningssamling 2002:81) 5 §:n 2 momentin mukaisesti. Ahvenanmaan korkeakoulu osallistuu toimintansa muuhun arviointiin Ahvenanmaan maakunnan hallituksen ja Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen välisen sopimuksen mukaisesti. Arviointi tapahtuu Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain (1295/2013) mukaisesti.

Ahvenanmaalla annettavan merenkulkuopetuksen arvioinnista ja hyväksymisestä annetussa tasavallan presidentin asetuksessa (501/2018) säädetään Ahvenanmaan korkeakoulussa annettavan merenkulkuopetuksen arvioinnista.

2 §
Sairaanhoitajan koulutus

Ahvenanmaan korkeakoulussa suoritettavan sairaanhoitajan (AMK) tutkintonimikkeeseen johtavan koulutuksen tulee täyttää Euroopan unionin säännöksissä asetetut vaatimukset.

3 §
Tutkintojen vastaavuus

Ahvenanmaan korkeakoulussa suoritettu ammattikorkeakoulututkinto antaa valtakunnassa saman tutkinnon tasoa ja jatko-opintoja koskevan kelpoisuuden kuin ammattikorkeakoululaissa (932/2014) tarkoitetussa ammattikorkeakoulussa suoritettu tutkinto.

4 §
Kustannusten korvaaminen

Kansalliselle koulutuksen arviointikeskukselle korvataan 1 §:n 1 momentissa tarkoitetuista arvioinneista aiheutuneet kustannukset siten kuin toisaalta Ahvenanmaan maakunnan hallitus, toisaalta Ahvenanmaan korkeakoulu sopii Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen kanssa.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2021.

Tällä asetuksella kumotaan Ahvenanmaan maakunnassa suoritetuista ammattikorkeakoulututkinnoista annettu tasavallan presidentin asetus (548/2005).

Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 2021

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.