932/2021

Helsingissä 11.11.2021

Sosiaali- ja terveysministeriön ilmoitus eräistä indeksillä tarkistetuista sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista

Sosiaali- ja terveysministeriö ilmoittaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) 14 b §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 913/2012, seuraavan:

1. Kansaneläkeindeksin muutoksen mukaisesti tarkistettu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 3 §:n 1 momentissa tarkoitettu käyttämättä jätetystä palvelusta perittävä maksu on 1 päivästä tammikuuta 2022 alkaen enintään 51,50 euroa.

2. Kansaneläkeindeksin muutoksen mukaisesti tarkistettu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 6 a §:n 1 ja 7 momentissa tarkoitettu maksukatto on 1 päivästä tammikuuta 2022 alkaen 692 euroa.

3. Kansaneläkeindeksin muutoksen mukaisesti tarkistettu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 6 a §:n 1 momentissa tarkoitettu lyhytaikaista laitoshoitoa tai lyhytaikaista laitospalvelua saavan asiakkaan ylläpidosta perittävä maksu on 1 päivästä tammikuuta 2022 alkaen enintään 22,80 euroa vuorokaudelta.

4. Kansaneläkeindeksin muutoksen mukaisesti tarkistettu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 6 b §:n 1 momentissa tarkoitettu omaishoitajan vapaan aikaisista palveluista perittävä asiakasmaksu on 1 päivästä tammikuuta 2022 alkaen enintään 11,60 euroa päivältä.

5. Työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti tarkistettu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 c §:n 3 momentissa tarkoitettu henkilökohtaisen käyttövaran määrä on 1 päivästä tammikuuta 2022 alkaen pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaisen perhehoidon asiakkaalla vähintään 167 euroa kuukaudessa ja pitkäaikaisen laitoshoidon asiakkaalla vähintään 112 euroa kuukaudessa.

6. Työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti tarkistetut sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 10 e §:n 3 momentissa tarkoitetut tulorajat ovat 1 päivästä tammikuuta 2022 alkaen seuraavat:

Perheen koko, henkilömäärä 1 2 3 4 5 6
Tuloraja, euroa kuukaudessa 598 1 103 1 731 2 140 2 591 2 976

7. Työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti tarkistettu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 10 e §:n 4 momentissa tarkoitettu tulorajan korotus, jos henkilöitä on enemmän kuin kuusi, on 1 päivästä tammikuuta 2022 alkaen 356 euroa kustakin seuraavasta henkilöstä.

Helsingissä 11.11.2021

Perhe- ja peruspalveluministeri
Krista Kiuru

Hallitusneuvos
Pirjo Kainulainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.