893/2021

Helsingissä 22.10.2021

Laki julkisen arvonannon osoituksista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään julkisen arvonannon osoituksista annettuun lakiin (1215/1999) uusi 3 a § seuraavasti:

3 a §
Eräiden henkilötietojen käsittely ja tietojensaanti

Valtioneuvoston kanslialla on arvonimen saajaksi ehdotetun henkilön nuhteettomuuden selvittämiseksi oikeus käsitellä ja salassapitosäännösten estämättä saada välttämättömiä henkilöä koskevia:

1) sakon täytäntöönpanosta annetussa laissa (672/2002) tarkoitettuun sakkorekisteriin merkittyjä tietoja henkilölle määrätyistä sakoista ja rikesakoista;

2) rikosrekisterilain (770/1993) 5 §:ssä tarkoitettuun rikosrekisterin otteeseen sisältyviä tietoja;

3) tietoja esitutkintalaissa (805/2011) tarkoitetusta henkilöön kohdistuvasta rikosepäilystä silloin, kun henkilöllä itsellään on esitutkintalain mukaan oikeus saada tieto rikosepäilystä.

Valtioneuvoston kanslia toimii käsiteltävien tietojen osalta rekisterinpitäjänä.

Arvonimen saajaksi ehdotetulta henkilöltä on pyydettävä suostumus häntä koskevien salassa pidettävien tietojen pyytämiseen.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2021.

HE 215/2020
PeVM 12/2021
EV 126/2021

Helsingissä 22.10.2021

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Pääministeri
Sanna Marin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.