888/2021

Helsingissä 21.10.2021

Valtioneuvoston asetus tarkoituksenmukaisen internetyhteyden vähimmäisnopeudesta yleispalvelussa ja erityisryhmille tarjottavien palveluiden vähimmäisvaatimuksista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) 86 §:n 3 momentin ja 87 §:n 3 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa 1207/2020:

1 §
Tarkoituksenmukaisen internetyhteyden vähimmäisnopeus

Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) 87 §:n 2 momentissa tarkoitetun tarkoituksenmukaisen internetyhteyden vähimmäisnopeus saapuvassa liikenteessä on 5 megabittiä sekunnissa.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, riittää, että internetyhteyden vähimmäisnopeus saapuvassa liikenteessä on 3,5 megabittiä sekunnissa, normaalinopeus 4,5 megabittiä sekunnissa sekä enimmäisnopeus 5 megabittiä sekunnissa.

Edellä 2 momentissa tarkoitetaan:

1) vähimmäisnopeudella liittymän vähimmäisnopeutta, joka toteutuu pääsääntöisesti aina;

2) normaalinopeudella nopeutta, joka toteutuu 90-prosenttisesti jokaisen neljän tunnin mittausjakson aikana;

3) enimmäisnopeudella nopeutta, joka toteutuu ainakin osan ajasta.

2 §
Kuulo- ja puhevammaisten erityistarpeet

Kuulo- tai puhevammaiselle käyttäjälle tarjottavan sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 86 §:ssä tarkoitetun liittymän tulee mahdollistaa videopuhelu- ja etätulkkauspalvelujen käyttämistä varten internetyhteys, jonka nopeus on saapuvassa ja lähtevässä liikenteessä vähintään 512 kilobittiä sekunnissa. Nopeus saa tilapäisesti laskea alle vähimmäisnopeuden, ei kuitenkaan alle 384 kilobittiin kilobittiin sekunnissa.

Lisäksi 1 momentissa tarkoitetulla liittymällä tulee voida hätäpalveluiden käyttämistä varten lähettää ja vastaanottaa tekstiviestejä.

3 §
Näkövammaisten erityistarpeet

Näkövammaisen käyttäjän on saatava 1 §:n 1 momentissa tarkoitetun liittymän asiakassuhteen hoitamisessa tarvittavat palvelut esteettömästi. Lisäksi liittymää koskeva lasku ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 134 §:ssä tarkoitettu laskun erittely on toimitettava hänelle esteettömässä muodossa.

4 §
Erityistarpeen osoittaminen

Käyttäjän on teleyrityksen pyynnöstä esitettävä selvitys vammastaan ja siitä johtuvista erityistarpeistaan.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä lokakuuta 2021.

Tällä asetuksella kumotaan tarkoituksenmukaisen internetyhteyden vähimmäisnopeudesta yleispalvelussa annettu liikenne- ja viestintäministeriön asetus (439/2015) sekä kuulo-, puhe- ja näkövammaisille tarjottavien yleisten puhelinpalvelujen vähimmäisvaatimuksista annettu valtioneuvoston asetus (1247/2014).

Helsingissä 21.10.2021

Liikenne- ja viestintäministeri
Timo Harakka

Viestintäneuvos
Sini Wirén

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.