865/2021

Helsingissä 7.10.2021

Valtioneuvoston asetus päiväsakon rahamäärästä annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan päiväsakon rahamäärästä annetun asetuksen (609/1999) 1 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 713/2019, seuraavasti:

1 §
Keskimääräinen kuukausitulo

Tulosta vähennettäviä veroja ja maksuja ovat:

1) valtion tulovero ansio- ja pääomatulosta;

2) kunnallisvero;

3) kirkollisvero;

4) yleisradiovero ja Ahvenanmaan mediamaksu;

5) vakuutetun sairausvakuutusmaksu;

6) työntekijän työeläkevakuutusmaksu;

7) palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2021.

Helsingissä 7.10.2021

Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri
Thomas Blomqvist

Lainsäädäntöneuvos
Leena Mäkipää

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.