829/2021

Helsingissä 16.9.2021

Valtioneuvoston asetus perusopetusasetuksen 14 ja 18 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan perusopetusasetuksen (852/1998) 14 §:n 1 momentti ja 18 §,

sellaisena kuin niistä on 18 § asetuksessa 560/2003, seuraavasti:

14 §
Arviointi eräissä tapauksissa

Perusopetuslain 10 §:n 4 momentissa tarkoitetussa vieraskielisessä opetuksessa, ulkomailla järjestettävässä opetuksessa ja aikuisten perusopetuksessa voidaan sen mukaan kuin opetushallitus määrää, poiketa siitä, mitä edellä tässä luvussa säädetään.


18 §
Rehtorin ja opettajan päätösvalta eräissä tilanteissa

Perusopetuslain 36 §:n 1 momentissa tarkoitetusta jälki-istunnosta, 2 momentissa tarkoitetusta oppilaan määräämisestä poistumaan luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, ja 4 momentissa tarkoitetusta tehtävien suorittamisesta työpäivän päätyttyä päättää koulun opettaja tai rehtori. Mainitun pykälän 2 momentissa tarkoitetusta oppilaan määräämisestä poistumaan koulun järjestämästä tilaisuudesta päättää koulun rehtori tai opettaja. Mainitun pykälän 3 momentissa tarkoitetusta opetuksen epäämisestä päättää koulun rehtori.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2021.

Helsingissä 16.9.2021

Opetusministeri
Li Andersson

Hallitusneuvos
Kirsi Lamberg

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.