800/2021

Helsingissä 27.8.2021

Tasavallan presidentin asetus Ylioppilastutkinnon järjestämisestä Ahvenanmaalla

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti säädetään Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 32 §:n nojalla, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1556/1994 ja 68/2004, ja Ahvenanmaan maakunnan hallituksen suostumuksella:

1 §
Hallintotehtävät

Lukiokoulutuksesta annetun maakuntalain (Ålands författningssamling 2011:13) 25 §:ssä tarkoitetun ylioppilastutkinnon järjestämistä koskevaa hallintotehtävää hoitaa Ahvenanmaalla ylioppilastutkinnosta annetun lain (502/2019) 2 §:ssä tarkoitettu Ylioppilastutkintolautakunta.

2 §
Pätevyys suoritetun ylioppilastutkinnon jälkeen

Ahvenanmaalla suoritettu ylioppilastutkinto, joka on järjestetty 1 §:ssä säädetyn mukaisesti, antaa saman pätevyyden kuin vastaava valtakunnassa suoritettu tutkinto.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2021.

Tällä asetuksella kumotaan ylioppilastutkinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annettu tasavallan presidentin asetus (433/2006).

Helsingissä 27.8.2021

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.