706/2021

Helsingissä 8.7.2021

Valtioneuvoston asetus rikoksista ja eräistä muista teoista ilma-aluksissa tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdystä pöytäkirjasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään rikoksista ja eräistä muista teoista ilma-aluksissa tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdystä pöytäkirjasta annetun lain (536/2021) 2 ja 3 §:n nojalla:

1 §

Rikoksista ja eräistä muista teoista ilma-aluksissa tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta Montrealissa 4 päivänä huhtikuuta 2014 tehty pöytäkirja tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2021 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt pöytäkirjan 18 päivänä toukokuuta 2021 ja tasavallan presidentti 18 päivänä kesäkuuta 2021. Hyväksymiskirja on talletettu Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön pääsihteerin huostaan 28 päivänä kesäkuuta 2021.

2 §

Pöytäkirjan muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Rikoksista ja eräistä muista teoista ilma-aluksissa tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdystä pöytäkirjasta annettu laki (536/2021) tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2021.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2021.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 55/2021)

Helsingissä 8.7.2021

Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri
Ville Skinnari

Lainsäädäntöneuvos
Sari Mäkelä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.