704/2021

Helsingissä 8.7.2021

Valtioneuvoston asetus kansainväliseen siviili-ilmailuun liittyvien laittomien tekojen ehkäisemisestä tehdystä yleissopimuksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään kansainväliseen siviili-ilmailuun liittyvien laittomien tekojen ehkäisemisestä tehdystä yleissopimuksesta annetun lain (534/2021) 2 ja 3 §:n nojalla:

1 §

Kansainväliseen siviili-ilmailuun liittyvien laittomien tekojen ehkäisemisestä Pekingissä 10 päivänä syyskuuta 2010 tehty yleissopimus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2021 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt yleissopimuksen 18 päivänä toukokuuta 2021 ja tasavallan presidentti 18 päivänä kesäkuuta 2021. Liittymiskirja on talletettu Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön pääsihteerin huostaan 28 päivänä kesäkuuta 2021.

2 §

Suomi on yleissopimuksen liittymiskirjan tallettamisen yhteydessä antanut seuraavan ilmoituksen ja seuraavan selityksen:

Suomi antaa yleissopimuksen 21 artiklan 4 kohdan a alakohdassa tarkoitetun ilmoituksen, jonka mukaan Suomi ulottaa tuomiovaltansa yleissopimuksen 8 artiklan 2 kohdan mukaisesti tapauksiin, joissa rikos kohdistuu Suomen kansalaiseen, sekä tapauksiin, joissa rikoksentekijä on kansalaisuudeton henkilö, jonka vakituinen asuinpaikka on Suomen alueella.

Suomi antaa yleissopimuksen 21 artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitetun selityksen, jonka mukaan Suomi soveltaa yleissopimuksen 1 artiklan 4 kohdan d alakohdan määräyksiä niitä rikosoikeutensa periaatteita noudattaen, jotka koskevat vastuusta vapauttamista perhesuhteiden perusteella.

3 §

Yleissopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Kansainväliseen siviili-ilmailuun liittyvien laittomien tekojen ehkäisemisestä tehdystä yleissopimuksesta annettu laki (534/2021) tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2021.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2021.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 49/2021)

Helsingissä 8.7.2021

Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri
Ville Skinnari

Lainsäädäntöneuvos
Sari Mäkelä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.