700/2021

Helsingissä 1.7.2021

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaalihuollon ammattihenkilöiden yliopistollisen erikoistumiskoulutuksen korvauksen perusteista vuonna 2021

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään sosiaalihuoltolain (1301/2014) 60 a §:n nojalla:

1 §
Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden yliopistollisesta erikoistumiskoulutuksesta maksettavan korvauksen määrä

Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 60 a §:ssä tarkoitettu korvaus on suuruudeltaan 19 000 euroa sosiaalihuollon erikoistumiskoulutuksen suorittanutta sosiaalihuollon ammattihenkilöä kohden. Jos kuitenkin yliopisto on perinyt koulutuksesta maksua ammattihenkilöltä tai tämän työnantajalta taikka muulta taholta, korvausta vähennetään 3 500 eurolla kutakin sellaista koulutuksen suorittanutta ammattihenkilöä kohden, jonka osalta maksua on peritty. Korvauksesta vähennetään myös mahdollinen valtionavustus ja muu tuki, jonka yliopisto on saanut koulutuksen järjestämiseen niille ammattihenkilöille, joiden osalta korvausta haetaan.

2 §
Korvauksen hakeminen

Yliopiston on ilmoitettava sosiaalihuoltolain 60 b §:n 1 momentissa tarkoitetussa hakemuksessa:

1) haettavan korvauksen kokonaismäärä, jossa on huomioitu edellä 1 §:ssä tarkoitetut vähennykset;

2) koulutuksen suorittaneiden ammattihenkilöiden määrä, nimet ja valmistumisajankohta;

3) ne koulutuksen suorittaneet ammattihenkilöt, joiden osalta koulutuksesta on peritty maksua ja perittyjen maksujen yhteismäärä sekä kyseisten ammattihenkilöiden koulutuksen järjestämiseen saadun valtionavustuksen tai muun vastaavan tuen yhteismäärä.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä heinäkuuta 2021.

Tätä asetusta sovelletaan vuodelta 2021 maksettaviin korvauksiin.

Helsingissä 1.7.2021

Perhe- ja peruspalveluministeri
Krista Kiuru

Lakimies
Sonja Jantunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.