610/2021

Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2021

Valtioneuvoston asetus kaupallisen kalastuksen kiintiöjärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan kaupallisen kalastuksen kiintiöjärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen (1050/2016) 6 §, sellaisena kuin se on asetuksissa 188/2017 ja 1100/2018, seuraavasti:

6 §
Erilliset kalastuskiintiöt

Suomen kalastuskiintiöistä varataan kaupallisille kalastajille seuraavat täytäntöönpanolain 18 §:ssä tarkoitetut erilliset kalastuskiintiöt:

1) silakan verkkokalastukseen ja 13 §:ssä tarkoitettuun pienimuotoiseen trooli- ja rysäkalastukseen sekä muun kalalajin kuin silakan tai kilohailin kaupallisessa kalastuksessa saatavia silakan sivusaaliita varten Suomenlahden ja Itämeren pääaltaan silakkakiintiöstä 450 tonnin erillinen kalastuskiintiö sekä Pohjanlahden silakkakiintiöstä 500 tonnin erillinen kalastuskiintiö;

2) kilohailin verkko- ja rysäkalastukseen ja pienimuotoiseen 13 §:ssä tarkoitettuun troolikalastukseen sekä muun kalalajin kuin silakan tai kilohailin kaupallisessa kalastuksessa saatavia kilohailin sivusaaliita varten kilohailikiintiöstä 50 tonnin erillinen kalastuskiintiö;

3) muiden kalalajien kalastuksessa saatavia lohisaaliita varten Itämeren pääaltaan ja Pohjanlahden lohikiintiöstä 300 lohen erillinen kalastuskiintiö sekä Suomenlahden lohikiintiöstä 150 lohen erillinen kalastuskiintiö.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu silakan, kilohailin tai lohen sivusaalis saa olla enintään 50 prosenttia kalastusalukselta purettavasta saaliin kokonaismäärästä.


Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä kesäkuuta 2021.

Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2021

Tiede- ja kulttuuriministeri
Antti Kurvinen

Neuvotteleva virkamies
Timo Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.