359/2021

Helsingissä 29.4.2021

Valtioneuvoston asetus lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä vuonna 2021

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään kalastuslain (379/2015) 52 §:n 2 momentin ja 55 §:n nojalla:

1 §

Lohi on rauhoitettu 1 päivästä toukokuuta 31 päivään joulukuuta 2021 seuraavilla Tenojoen vesistön lohennousualueilla:

1) Tenon pääuoman, Inarinjoen ja Kietsimäjoen alueet, joissa Suomen ja Norjan välinen valtakunnan raja kulkee;

2) Pulmankijärvi, Gálddašjohka Luovosvárjohkan suuhun asti, Ylä-Pulmankijoki Yläputoukselle asti, Luossajohka Luossajávriin asti, Morešveaijohka neljä kilometriä ylävirtaan laskukohdasta Ylä-Pulmankijokeen sekä Skihpajohka ensimmäiseen lompoloon asti;

3) Vetsijoki Vetsijärveen asti ja Vaisjoki Váišluoppaliin saakka;

4) Utsjoki Mierasjärveen asti, Čársejohka Liŋkinjohkan suusta 10 kilometriä ylävirtaan saakka ja Kevojoki Fiellogahjohkan suuhun asti;

5) Kuoppilasjoki Birkejohkan suuhun asti, Birkejohka Yläputoukseen asti sekä Goaskin-johka Goaskinjávriin saakka;

6) Nilijoki 13 kilometriä toiselle kivikkokentälle asti;

7) Akujoki putoukselle asti; sekä

8) Karigasjoki viisi kilometriä Luomusjokisuusta ylävirtaan.

Muun kalan kuin lohen kalastuksesta 1 momentissa tarkoitetuilla lohennousualueilla säädetään kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen 6 ja 7 artiklassa tarkoitetusta sopimuksesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (358/2021), sekä kalastuksesta Tenojoen vesistön sivuvesistöissä vuonna 2021 annetusta valtioneuvoston asetuksessa (360/2021).

2 §

Kalastus seuraavilla lohenpyyntiin tarkoitetuilla välineillä on kielletty 1 §:ssä tarkoitetuilla lohennousualueilla 1 päivästä toukokuuta 31 päivään joulukuuta 2021:

1) potkupato ja mertapato;

2) seisova verkko;

3) kulkutusverkko;

4) vapa ja viehe veneestä kalastettaessa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2021 ja on voimassa vuoden 2021 loppuun.

Helsingissä 29.4.2021

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Neuvotteleva virkamies
Tapio Hakaste

Liite: Saamenkielinen käännös

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.