259/2021

Helsingissä 25.3.2021

Oikeusministeriön asetus ehdottoman vankeusrangaistuksen täytäntöönpanon väliaikaisesta rajoittamisesta

Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään vankeuslain (767/2005) 2 luvun 1 §:n 4 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 33/2015:

1 §
Ehdottoman vankeusrangaistuksen täytäntöönpanon siirto

Vankeuslain (767/2005) 2 luvun 1 §:stä poiketen enintään kuuden kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen tuomittua ei saa määrätä ilmoittautumaan vankilaan 31 päivän maaliskuuta ja 30 päivän kesäkuuta 2021 välisenä aikana mainitut päivät mukaan lukien.

Enintään kuuden kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen tuomittua ei saa määrätä vankeuslain 2 luvun 2 a §:ssä tarkoitetun etsintäkuulutuksen nojalla toimitettavaksi vankilaan 1 momentissa tarkoitettuna aikana.

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, ei koske vankilassa jo oleville tutkintavangeille tai rangaistusta suorittaville vangeille täytäntöön pantaviksi tulevia rangaistuksia eikä tutkinta-arestiin määrätylle täytäntöön pantavaksi tulevaa rangaistusta.

2 §
Rajoituksista huolimatta täytäntöön pantavat rangaistukset

Rangaistuksen täytäntöönpanoon on 1 §:ssä säädetystä huolimatta ryhdyttävä, jos täytäntöönpanon aloittaminen muuten siirtyisi yli kahdeksan kuukautta siitä, kun tuomio tuli täytäntöönpanokelpoiseksi tai jos tuomittu rangaistus raukeaisi siirron vuoksi.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä maaliskuuta 2021 ja on voimassa 30 päivään kesäkuuta 2021.

Tätä asetusta ei sovelleta ennen sen voimaantuloa määrättyyn 2 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettuun ilmoittautumisajankohtaan.

Helsingissä 25.3.2021

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

Osastopäällikkö
Ari-Pekka Koivisto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.