179/2021

Helsingissä 3.3.2021

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarviketietojen antamisesta kuluttajille annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 8 a §:n ja voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan elintarviketietojen antamisesta kuluttajille annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (834/2014) 8 a § ja voimaantulosäännös, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 154/2019, seuraavasti:

8 a §
Raportti 7 a §:ssä tarkoitetun alkuperämaan ilmoittamista koskevan vaatimuksen soveltamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö laatii raportin 7 a §:ssä tarkoitetusta alkuperämaan ilmoittamista koskevan vaatimuksen soveltamisesta ja toimittaa sen Euroopan komissiolle 31 päivään joulukuuta 2022 mennessä.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2019 ja on voimassa 30 päivään huhtikuuta 2023 asti.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2021.

Helsingissä 3.3.2021

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Elintarviketurvallisuusjohtaja
Sebastian Hielm

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.