167/2021

Helsingissä 25.2.2021

Valtioneuvoston asetus Senaatti-kiinteistöistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan Senaatti-kiinteistöistä annetun valtioneuvoston asetuksen (1292/2010) nimike sekä 1 ja 2 § seuraavasti:

Valtioneuvoston asetus

Senaatti-kiinteistöistä ja Puolustuskiinteistöistä

1 §
Hallituksen kokoonpano

Senaatti-kiinteistöjen hallituksessa ja Puolustuskiinteistöjen hallituksessa tulee olla kiinteistötoimialan, liiketalouden ja valtionhallinnon asiantuntemusta.

2 §
Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä valtion liikelaitoksista annetun lain (1062/2010) 8 §:ssä säädetään, liikelaitokselle kuuluvan toimivallan rajoissa:

1) määrätä toimitusjohtajan sijainen;

2) päättää takauksen myöntämisestä tytäryhtiöille valtion liikelaitoksista annetun lain 5 §:ssä ja valtion liikelaitoksen lainanoton rajoista ja ehdoista annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1119/2010) säädetyissä rajoissa;

3) päättää hallinnassaan olevien osakkeiden osalta osakkeenomistajalle kuuluvien oikeuksien käyttämisestä, kun kyse on oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta annetun lain (973/2002) 3 §:ssä tarkoitetuista osakkeista;

4) käsitellä sekä valtion liikelaitoksista annetun lain 13 §:n 4 momentin mukaisesti päättää liikelaitoksen hallintaan tai liikelaitoksen hallinnasta tehtävät omaisuuden siirrot;

5) päättää liikelaitoksen sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta.

Lisäksi Senaatti-kiinteistöjen hallituksen tehtävänä on päättää henkilöstöä koskevista työehtosopimuksista Senaatti-konsernissa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2021.

Helsingissä 25.2.2021

Kuntaministeri
Sirpa Paatero

Finanssineuvos
Tero Meltti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.