152/2021

Helsingissä 19.2.2021

Maa- ja metsätalousministeriön asetus porovahinkolautakunnan suoritteista vuonna 2021 perittävistä maksuista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Julkisoikeudellinen suorite, josta peritään omakustannusarvosta poikkeava maksu

Porovahinkolautakunnan lausunnoista sekä lautakunnan järjestämästä sovittelumenettelystä peritään maksuna 250 euroa. Sama maksu peritään käsittelystä, joka on päättynyt lausuntopyynnön peruuttamiseen saavutetun sovinnon tai muun syyn vuoksi, jos asiassa on järjestetty katselmus.

Jos porovahinkolautakunnan käsittely on päättynyt lausuntopyynnön peruuttamiseen eikä asiassa ei ole järjestetty katselmusta, käsittelymaksuna peritään 100 euroa.

2 §
Muut maksulliset suoritteet

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää porovahinkolautakunta ottaen huomioon, mitä mainitussa pykälässä säädetään.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2021 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2021.

Tämän asetuksen mukaisia maksuja peritään sen voimassaoloaikana tilatuista suoritteista.

Helsingissä 19.2.2021

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Lainsäädäntöneuvos
Johanna Wallius

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.