132/2021

Helsingissä 11.2.2021

Valtiovarainministeriön asetus verovuodelta 2021 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismääristä

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään verontilityslain (532/1998) 5 §:n 1 momentin ja 5 a §:n 3 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat, 5 §:n 1 momentti laissa 1129/2017 ja 5 a §:n 3 momentti laissa 607/2009:

1 §

Verovuoden 2021 ennakonpidätysten, kannossa maksettavan ennakon sekä ennen verotuksen päättymistä suoritetun jäännösveron tilityksissä sovelletaan tätä asetusta.

2 §

Verovuodelta 2021 suoritettavissa tilityksissä käytetään seuraavia verontilityslain (532/1998) 5 §:n 1 momentissa tarkoitettuja jako-osuuksia:

Valtion verojen osuus 28,66
Kunnallisveron osuus 61,81
Kirkollisveron osuus 2,81
Vakuutetun sairausvakuutusmaksu
– sairaanhoitomaksun osuus 2,96
– päivärahamaksun osuus 3,76
3 §

Verovuodelta 2021 suoritettavissa tilityksissä käytettävät yksittäisten kuntien jako-osuudet lasketaan siten, että verovuodelta 2019 toimitetun verotuksen mukainen maksuunpantu kunnallisvero oikaistaan vuoden 2021 tuloveroprosentin mukaiseksi. Näin saatua maksuunpantua kunnallisveroa korjataan kertoimella, joka on kunkin kunnan 1 päivän tammikuuta 2021 ja 1 päivän tammikuuta 2020 asukaslukujen suhde. Kunkin kunnan jako-osuus lasketaan näin arvioidun kunnallisveron osuutena kaikkien kuntien vastaavien verojen summasta.

Seurakuntien jako-osuudet lasketaan siten, että maksuunpannun kirkollisveron osuudesta erotetaan viimeksi toimitetun verotuksen maksuunpanon suhteessa evankelis-luterilaisten seurakuntien yhteisosuus, saksalaisen seurakunnan osuus sekä kunkin ortodoksisen seurakunnan osuus. Tämän jälkeen evankelis-luterilaisten seurakuntien osuudet määrätään vastaavalla tavalla kuin kuntien jako-osuudet soveltaen seurakunnan 1 päivän tammikuuta 2021 ja 1 päivän tammikuuta 2020 jäsenmäärän suhdetta ja seurakunnan vuoden 2021 tuloveroprosenttia.

4 §

Sovellettaessa verontilityslain 5 a §:ssä tarkoitettua takuutilitystä verovuodelta 2021 suoritettavissa tilityksissä käytetään seuraavia työnantajasuoritusten vähimmäismääriä:

Ennakonpidätysten vähimmäismäärä

Vuosi Tilityskuukausi Euroa
2021 Helmikuu 2 428 000 000
Maaliskuu 2 427 000 000
Huhtikuu 2 561 000 000
Toukokuu 2 553 000 000
Kesäkuu 2 540 000 000
Heinäkuu 2 830 000 000
Elokuu 2 693 000 000
Syyskuu 2 480 000 000
Lokakuu 2 491 000 000
Marraskuu 2 531 000 000
Joulukuu 2 525 000 000
2022 Tammikuu 2 856 000 000

Työnantajan sairausvakuutusmaksun vähimmäismäärä

Vuosi Tilityskuukausi Euroa
2021 Helmikuu 108 620 000
Maaliskuu 114 510 000
Huhtikuu 112 420 000
Toukokuu 112 840 000
Kesäkuu 107 770 000
Heinäkuu 132 980 000
Elokuu 129 510 000
Syyskuu 113 560 000
Lokakuu 115 940 000
Marraskuu 114 340 000
Joulukuu 112 040 000
2022 Tammikuu 116 550 000
5 §

Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä helmikuuta 2021.

Helsingissä 11.2.2021

Valtiovarainministeri
Matti Vanhanen

Neuvotteleva virkamies
Reetta Varjonen-Ollus

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.