Säädökset alkuperäisinä: 2021

1024/2021
Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta
1023/2021
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Kansallisgallerian maastavientilupapäätöksen maksullisuudesta vuosina 2022–2023
1022/2021
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Näkövammaisten kirjaston suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2022
1021/2021
Verohallinnon päätös vuodelta 2022 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
1020/2021
Laki päästökauppalain muuttamisesta
1019/2021
Laki merityösopimuslain 4 luvun 5 §:n muuttamisesta
1018/2021
Laki työsopimuslain 3 luvun 5 §:n muuttamisesta
1017/2021
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ammattitutkintostipendin määrästä
1016/2021
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutusmaksujen maksuprosenteista vuonna 2022
1015/2021
Laki työttömyysturvalain 4 ja 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta
1014/2021
Laki eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 32 §:n muuttamisesta
1013/2021
Laki eläketukilain 20 §:n muuttamisesta
1012/2021
Laki takuueläkkeestä annetun lain 23 §:n muuttamisesta
1011/2021
Laki kansaneläkelain muuttamisesta
1010/2021
Laki julkisten alojen eläkelain muuttamisesta
1009/2021
Laki merimieseläkelain muuttamisesta
1008/2021
Laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta
1007/2021
Laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta
1006/2021
Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta
1005/2021
Laki sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1004/2021
Laki sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1003/2021
Laki sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 304 §:n muuttamisesta
1002/2021
Laki Liikenne- ja viestintävirastosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1001/2021
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus eräiden oppilailta ja opiskelijoilta perittävien maksujen perusteista annetun opetusministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.