Säädökset alkuperäisinä: 2020

850/2020
Laki valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä annetun lain 4 ja 13 §:n muuttamisesta
849/2020
Laki oikeusapulain 26 §:n muuttamisesta
848/2020
Laki käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain 12 §:n muuttamisesta
847/2020
Laki turvatarkastuksista tuomioistuimissa annetun lain 1 §:n muuttamisesta
846/2020
Laki oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä annetun lain 9 §:n muuttamisesta
845/2020
Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 2 §:n muuttamisesta 
844/2020
Laki oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 37 a §:n muuttamisesta
843/2020
Laki tuomioistuinmaksulain 11 §:n muuttamisesta
842/2020
Laki tuomioistuinlain 4 ja 23 luvun muuttamisesta
841/2020
Verohallinnon päätös perintö- ja lahjaverotusta varten annettavista tiedoista
840/2020
Laki henkilöautojen romutuspalkkiosta ja sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta annetun lain muuttamisesta 
839/2020
Laki henkilöautojen romutuspalkkiosta vuosina 2020 ja 2021
838/2020
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa rakentamista koskevista lammas- ja vuohitalousrakennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
837/2020
Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M330
836/2020
Valtioneuvoston asetus porotaloudesta saatujen tulojen vuoden 2020 verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
835/2020
Valtioneuvoston asetus korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon maksuista
834/2020
Valtioneuvoston asetus aerosolien vaatimustenmukaisuudesta
833/2020
Valtioneuvoston asetus ilmailulta rajoitetuista alueista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
832/2020
Valtioneuvoston asetus lampaiden suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
831/2020
Valtioneuvoston asetus valtion rahoituksen perusteena käytettävistä lukiokoulutuksen, taiteen perusopetuksen ja kansalaisopistojen keskimääräisistä yksikköhinnoista vuonna 2021
830/2020
Valtioneuvoston asetus valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta annetussa laissa säädettyjen korvausten enimmäismäärien tarkistamisesta
829/2020
Verohallinnon päätös vuodelta 2021 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
828/2020
Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeriön työjärjestyksestä annetun valtiovarainministeriön asetuksen muuttamisesta
827/2020
Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2021
826/2020
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestyksestä
825/2020
Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
824/2020
Verohallinnon päätös kunnallisveron, vakuutetun sairausvakuutusmaksun ja kiinteistöveron vapauttamisen ratkaisuvallan pidättämistä koskevan ilmoituksen antamisesta
823/2020
Oikeusministeriön päätös yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta annetun oikeusministeriön päätöksen 11 §:n muuttamisesta
822/2020
Valtioneuvoston asetus viranomaisten asiakirjojen julkisuudesta tehdystä Euroopan neuvoston yleissopimuksesta
821/2020
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta ahman metsästyksestä metsästysvuonna 2020–2021
820/2020
Valtioneuvoston asetus eläkkeensaajan asumistuen määräytymisperusteista vuonna 2021
819/2020
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutusmaksujen maksuprosenteista vuonna 2021
818/2020
Valtioneuvoston asetus työ- ja elinkeinoministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 5 §:n muuttamisesta
817/2020
Valtioneuvoston asetus valtiovarainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
816/2020
Valtioneuvoston asetus Maanpuolustusopetuksen neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
815/2020
Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
814/2020
Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista annetun ympäristöministeriön asetuksen 2 ja 10 §:n muuttamisesta
813/2020
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus näkövammaisten kirjaston suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2021
812/2020
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Kansallisgallerian maastavientilupapäätöksen maksullisuudesta vuonna 2021
811/2020
Verohallinnon päätös veroilmoituksen ja kiinteistötietojen ilmoituksen antamisesta
810/2020
Ulosottolaitoksen työjärjestys
809/2020
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yrittäjän työeläkevakuutusmaksuprosenteista ja maatalousyrittäjän työeläkevakuutusmaksun perusprosenteista vuonna 2021
808/2020
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän työeläkevakuutusmaksuprosenteista vuonna 2021
807/2020
Oikeusministeriön asetus velallisen maksukyvyn arvioinnin perusteista yksityishenkilön velkajärjestelyssä annetun oikeusministeriön asetuksen 4 ja 6 a §:n muuttamisesta
806/2020
Oikeusministeriön asetus suojaosuuden määrästä määräajoin maksettavan palkan ulosmittauksessa
805/2020
Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteeseen liittyviin IBC-säännöstöön ja IMSBC-säännöstöön sekä alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan II liitteeseen liittyviin IBC-säännöstöön ja BCH-säännöstöön tehdyistä muutoksista
804/2020
Laki Energiavirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
803/2020
Laki biopolttoöljyn käytön edistämisestä annetun lain muuttamisesta
802/2020
Laki biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta
801/2020
Laki biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.