Säädökset alkuperäisinä: 2020

900/2020
Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
899/2020
Laki pakkokeinolain muuttamisesta
898/2020
Laki vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta menetetyksi tuomitsemista koskeviin päätöksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta 
897/2020
Laki omaisuuden tai todistusaineiston jäädyttämistä koskevien päätösten täytäntöönpanosta Euroopan unionissa annetun lain muuttamisesta
896/2020
Laki rikoslain 10 luvun 2 §:n muuttamisesta
895/2020
Laki jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten vastavuoroista tunnustamista Euroopan unionissa koskevan asetuksen soveltamisesta
894/2020
Laki valtioneuvostosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
893/2020
Verohallinnon päätös sähköverkonhaltijan, sähköntuottajan, verottoman sähkövarastonpitäjän ja sähkön edelleen luovuttajan annettavista tuensaajakohtaisista tiedoista
892/2020
Verohallinnon päätös valmisteverovelvolliseksi rekisteröitymisessä ilmoitettavista tiedoista
891/2020
Verohallinnon päätös kulutukseen luovutetuista tupakkatuotteista Euroopan komissiolle toimitettavia tilastoja varten annettavista tiedoista
890/2020
Verohallinnon päätös sääntöjen vastaisesti tai muuta kuin kaupallista myyntiä varten maahantuotujen tupakkatuotteiden verotusarvoista
889/2020
Verohallinnon päätös veroilmoituksessa olevan virheen korjaamisesta
888/2020
Verohallinnon päätös oma-aloitteisten verojen valmisteveroilmoituksessa annettavista tiedoista
887/2020
Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta
886/2020
Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta
885/2020
Vuoden 2020 VII lisätalousarvio
884/2020
Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 §:n muuttamisesta
883/2020
Laki kuntalain väliaikaisesta muuttamisesta
882/2020
Laki eräiden luotonantajien ja luotonvälittäjien rekisteröinnistä annetun lain 20 §:n muuttamisesta
881/2020
Laki luottotietolain 41 §:n muuttamisesta
880/2020
Laki pysäköinninvalvonnasta annetun lain 14 ja 16 §:n muuttamisesta
879/2020
Laki ylikuormamaksusta annetun lain 15 §:n muuttamisesta
878/2020
Laki adoptiolain muuttamisesta
877/2020
Laki perintökaaren 5 luvun 2 a §:n muuttamisesta
876/2020
Laki talous- ja velkaneuvonnasta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
875/2020
Laki valmiuslain 130 ja 131 §:n muuttamisesta
874/2020
Laki sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain 17 §:n muuttamisesta
873/2020
Laki ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta
872/2020
Laki puoluelain 9 e §:n muuttamisesta
871/2020
Laki kokoontumislain 28 §:n muuttamisesta
870/2020
Laki henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annetun lain 58 ja 59 §:n muuttamisesta
869/2020
Laki tietosuojalain 25 §:n muuttamisesta
868/2020
Laki viittomakielilain 4 §:n muuttamisesta
867/2020
Laki valvontatoimenpiteitä ja vaihtoehtoisia seuraamuksia Euroopan unionissa koskevan puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta
866/2020
Laki tuomittujen siirtoa Euroopan unionissa koskevan puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta annetun lain 19 §:n muuttamisesta
865/2020
Laki kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa annetun lain 24 §:n muuttamisesta
864/2020
Laki Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa annetun lain 26 §:n muuttamisesta
863/2020
Laki yhdistelmärangaistuksen täytäntöönpanosta annetun lain 35 ja 37 §:n muuttamisesta
862/2020
Laki yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
861/2020
Laki vankeuslain 20 luvun muuttamisesta
860/2020
Laki pakkokeinolain 10 luvun 64 §:n muuttamisesta
859/2020
Laki uhkasakkolain 24 §:n muuttamisesta
858/2020
Laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain 15 §:n muuttamisesta 
857/2020
Laki kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetun lain 20 a §:n muuttamisesta
856/2020
Laki Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta annetun lain 31 §:n muuttamisesta
855/2020
Laki yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnasta annetun lain 8 ja 13 §:n muuttamisesta
854/2020
Laki hallintolain muuttamisesta
853/2020
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 33 ja 34 §:n muuttamisesta
852/2020
Laki saamelaiskäräjistä annetun lain muuttamisesta
851/2020
Laki luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain 26 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.