Säädökset alkuperäisinä: 2020

50/2020
Valtioneuvoston asetus lentoliikenteestä Bahrainin kanssa tehdystä sopimuksesta
49/2020
Valtioneuvoston asetus pohjoisen ulottuvuuden kulttuurikumppanuuden sihteeristön perustamisesta Suomen, Latvian, Norjan, Puolan, Ruotsin ja Venäjän välillä tehdystä sopimuksesta
48/2020
Valtioneuvoston asetus perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
47/2020
Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
46/2020
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 5 §:n muuttamisesta
45/2020
Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M313
44/2020
Laki Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan Euroopan unioniin liittymisestä johtuvia muutoksia ja tarvittavia korvaavia mukautuksia koskevien, Amerikan Yhdysvaltojen, Argentiinan, Australian, Brasilian, Ecuadorin, Filippiinien, Hongkongin (Kiina), Intian, Japanin, Kanadan, Kiinan, Kolumbian, Korean tasavallan, Kuuban, Sveitsin, Taiwanin, Penghun, Kinmenin ja Matsun erillisen tullialueen (Kiinan Taipei) ja Uuden-Seelannin kanssa GATS-sopimuksen XXI artiklan perusteella tehtyjen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta
43/2020
Ulkoministeriön asetus Suomen tuesta Etiopian vesisektorin yhteisöpohjaisen ohjelman kolmatta vaihetta koskevan sopimuksen muuttamisesta
42/2020
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääketieteellisistä asiantuntijalausunnoista maksettavasta valtion korvauksesta
41/2020
Kirkolliskokouksen päätös Ortodoksisen kirkon kirkkojärjestyksen muuttamisesta
40/2020
Valtiovarainministeriön asetus Yliopistot ja yhteiskunta – Turun yliopisto 100 vuotta -juhlarahasta
39/2020
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta hedelmä- ja marjakasvien taimiaineiston tuottamisesta, markkinoinnista ja maahantuonnista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
38/2020
Maa ja metsätalousministeriön asetus laitosten elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
37/2020
Valtioneuvoston asetus eräiden terveyden- ja sairaanhoidon henkilöstöryhmien sekä eläinlääkäreiden yhteisistä pohjoismaisista työmarkkinoista Pohjoismaiden välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdystä sopimuksesta sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 3 §:n ja eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosta
36/2020
Valtioneuvoston asetus sisäasioiden rahastoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
35/2020
Laki eduskunnan virkamiehistä annetun lain muuttamisesta
34/2020
Laki valtion virkamieslain muuttamisesta
33/2020
Laki aluehallintovirastoista annetun lain 23 §:n muuttamisesta
32/2020
Laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 11 luvun 1 ja 2 §:n muuttamisesta
31/2020
Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 9 luvun 4 §:n muuttamisesta 
30/2020
Laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 8 luvun 8 ja 9 §:n muuttamisesta 
29/2020
Laki Rahoitusvakausviraston hallintomaksusta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
28/2020
Laki rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain 7 luvun 6 §:n muuttamisesta
27/2020
Laki luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta annetun lain 17 luvun 3 §:n muuttamisesta
26/2020
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 4 luvun 2 §:n ja 17 luvun 3 §:n muuttamisesta
25/2020
Laki sijoituspalvelulain 3 luvun 2 §:n ja 11 luvun 24 §:n muuttamisesta
24/2020
Laki arvopaperimarkkinalain 18 luvun 1 §:n muuttamisesta
23/2020
Laki maksulaitoslain 12 §:n muuttamisesta
22/2020
Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
21/2020
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain 73 §:n muuttamisesta
20/2020
Laki talletuspankin toiminnan väliaikaisesta keskeyttämisestä annetun lain 4 §:n muuttamisesta
19/2020
Laki Suomen Pankin virkamiehistä annetun lain 33 ja 33 c §:n muuttamisesta
18/2020
Laki Suomen Pankista annetun lain 16 ja 28 §:n muuttamisesta
17/2020
Laki kiinteistörahastolain 18 e §:n muuttamisesta
16/2020
Laki tilastolain muuttamisesta
15/2020
Laki Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Japanin välisestä strategisesta kumppanuussopimuksesta
14/2020
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvihuonetuotannon tuesta vuonna 2020
13/2020
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustuksista vuosina 2020–2023
12/2020
Valtioneuvoston asetus perustukijärjestelmän kansallisen varannon käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta
11/2020
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2020 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, uuhi- ja kuttupalkkioista, teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiosta sekä peltokasvipalkkiosta
10/2020
Valtioneuvoston asetus sokerijuurikkaan viljelijöille vuodelta 2020 maksettavasta kansallisesta tuesta
9/2020
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2020 maksettavasta pohjoisesta tuesta
8/2020
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2020 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta
7/2020
Valtioneuvoston asetus kuntien toiminnan tehostamisen ja sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistamisen valtionavustuksista
6/2020
Valtioneuvoston asetus Suomen, Norjan ja Ruotsin välisestä Pohjoiskalotin koulutussäätiötä koskevasta sopimuksesta vuosille 2020–2023
5/2020
Valtioneuvoston asetus Yhdistyneiden kansakuntien hankepalveluiden toimiston Suomen-toimistosta Yhdistyneiden kansakuntien kanssa tehdystä sopimuksesta
4/2020
Valtiovarainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Maskun kunnan ja Nousiaisten kunnan välillä
3/2020
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 16 §:n muuttamisesta
2/2020
Maa ja metsätalousministeriön asetus lihantarkastuksesta
1/2020
Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehualan toiminnanharjoittamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.