Säädökset alkuperäisinä: 2020

300/2020
Laki eräistä maa-, metsä-, kala- ja porotalouden sekä maaseudun kehittämisen tukiin covid-19 -epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä
299/2020
Valtioneuvoston asetus kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen kemikaaliliitteen luettelon 1 muutoksista
298/2020
Valtioneuvoston asetus Työttömyysvakuutusrahaston ohjesäännöstä annetun asetuksen muuttamisesta
297/2020
Laki koronavirusepidemian vuoksi palkatta työstä poissa olevalle maksettavasta väliaikaisesta tuesta
296/2020
Laki työttömyysturvalain 2 a luvun 13 §:n ja 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta
295/2020
Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 2 ja 8 luvun väliaikaisesta muuttamisesta 
294/2020
Laki veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
293/2020
Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta
292/2020
Laki kuntalain väliaikaisesta muuttamisesta
291/2020
Laki konkurssilain 2 luvun 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
290/2020
Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi 
289/2020
Laki ulosottokaaren väliaikaisesta muuttamisesta
288/2020
Sisäministeriön ilmoitus sisäministeriön asetuksesta Veikkaus Oy:n rahapelien pelisäännöistä
287/2020
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveysministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta
286/2020
Vuoden 2020 II lisätalousarvio
285/2020
Valtioneuvoston asetus ulosottotoimen hallinnosta
284/2020
Valtioneuvoston asetus ulosottomenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
283/2020
Valtioneuvoston asetus työttömyysetuutta määrättäessä huomioon otettavasta tulosta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 6 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
282/2020
Valtioneuvoston asetus väliaikaisista poikkeuksista tieliikenteen ajo- ja lepoaikoihin
281/2020
Valtioneuvoston asetus valtion maksuperusteasetuksen väliaikaisesta muuttamisesta
280/2020
Verohallinnon päätös sääntöjen vastaisesti tai muuta kuin kaupallista myyntiä varten maahantuotujen tupakkatuotteiden verotusarvoista
279/2020
Maa- ja metsätalousministeriön asetus herneen ja härkäpavun siemenen sertifiointia koskevasta väliaikaisesta poikkeuksesta
278/2020
Verohallinnon päätös maksujärjestelyssä noudatettavasta menettelystä annetun päätöksen väliaikaisesta muuttamisesta
277/2020
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta
276/2020
Laki Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön tukemisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta
275/2020
Laki Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten väliseen puolustusmateriaalialaa koskevaan yhteistyösopimukseen liitetystä sopimuksesta Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten välisestä huoltovarmuudesta
274/2020
Verohallinnon päätös veroilmoituksen ja kiinteistötietojen ilmoituksen antamisesta annetun päätöksen muuttamisesta
273/2020
Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 20 §:n muuttamisesta
272/2020
Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta
271/2020
Laki Amerikan yhdysvaltojen, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Islannin sekä Norjan kuningaskunnan välisen lentoliikennesopimuksen soveltamisesta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Islannin sekä Norjan kuningaskunnan välillä tehdystä lisäsopimuksesta
270/2020
Laki lentoliikenteestä Amerikan yhdysvaltojen, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Islannin sekä Norjan kuningaskunnan välillä tehdystä sopimuksesta
269/2020
Laki tulvariskien hallinnasta annetun lain muuttamisesta
268/2020
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestyksestä annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen 36 §:n muuttamisesta
267/2020
Laki ilmailulain 101 §:n muuttamisesta
266/2020
Laki turvallisuusselvityslain muuttamisesta
265/2020
Ympäristöministeriön asetus vaarallisten aineiden käytön rajoituksista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun ympäristöministeriön asetuksen liitteiden I ja II muuttamisesta
264/2020
Valtioneuvoston asetus riistahallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta
263/2020
Valtioneuvoston asetus ilmailulta rajoitetuista alueista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 2 muuttamisesta
262/2020
Laki opintotukilain 43 b §:n muuttamisesta
261/2020
Laki äitiysavustuslain 14 b §:n muuttamisesta
260/2020
Laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta
259/2020
Laki vuorotteluvapaalain 21 §:n muuttamisesta
258/2020
Laki vakuutusten tarjoamisesta annetun lain 72 ja 80 §:n muuttamisesta
257/2020
Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta
256/2020
Laki vakuutusyhdistyslain 16 luvun 10 §:n muuttamisesta
255/2020
Laki vakuutuskassalain 165 c §:n muuttamisesta
254/2020
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
253/2020
Laki työtapaturma- ja ammattitautilain muuttamisesta
252/2020
Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta
251/2020
Laki sotilasvammalain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.