Säädökset alkuperäisinä: 2020

600/2020
Valtioneuvoston asetus Kansainvälisen rokoteinstituutin perustamisesta tehdystä sopimuksesta
599/2020
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan välisestä Euro-Välimeri-ilmailusopimuksesta
598/2020
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan yhteistä ilmailualuetta koskevasta sopimuksesta
597/2020
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Georgian yhteistä ilmailualuetta koskevasta sopimuksesta
596/2020
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Israelin valtion hallituksen välisestä Euro-Välimeri-ilmailusopimuksesta
595/2020
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
594/2020
Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista ja erikoistumiskoulutuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 26 §:n ja liitteen muuttamisesta
593/2020
Valtioneuvoston asetus maatalouden alkutuotannon yritysten väliaikaisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
592/2020
Valtioneuvoston asetus maaseudun yritysten väliaikaisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
591/2020
Valtioneuvoston asetus Pohjoismaiden Investointipankista Tanskan, Viron, Suomen, Islannin, Latvian, Liettuan, Norjan ja Ruotsin välillä 11 päivänä helmikuuta 2004 tehdyn sopimuksen liitteenä olevien sääntöjen 14 kappaleen muuttamisesta tehdystä sopimuksesta
590/2020
Valtioneuvoston asetus Amerikan yhdysvaltojen, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Islannin sekä Norjan kuningaskunnan välisen lentoliikennesopimuksen soveltamisesta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Islannin sekä Norjan kuningaskunnan välillä tehdyn lisäsopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta
589/2020
Valtioneuvoston asetus lentoliikenteestä Amerikan yhdysvaltojen, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Islannin sekä Norjan kuningaskunnan välillä tehdyn sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta
588/2020
Valtioneuvoston asetus kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
587/2020
Valtioneuvoston asetus sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurituesta vuosina 2018–2021 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
586/2020
Maa- ja metsätalousministeriön asetus pyyntiluvalla sallittavasta euroopanmajavan metsästyksestä metsästysvuonna 2020–2021
585/2020
Maa- ja metsätalousministeriön asetus pyyntiluvalla sallittavasta itämeren norpan metsästyksestä metsästysvuonna 2020–2021
584/2020
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sairaanhoitajan rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden edellytyksenä olevan koulutuksen korvauksen suuruudesta vuonna 2020
583/2020
Maa- ja metsätalousministeriön asetus alkuperäisrotujen geenivarojen säilyttämiseksi kerättävälle lampaiden ja vuohien spermalle eläintautien vastustamiseksi asetettavista vaatimuksista
582/2020
Laki tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta
581/2020
Laki maksulaitoslain 7 b §:n muuttamisesta
580/2020
Laki liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta
579/2020
Laki sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta
578/2020
Laki palvelujen tarjoamisesta annetun lain 19 §:n muuttamisesta
577/2020
Laki matkapalveluyhdistelmistä annetun lain 43 §:n muuttamisesta
576/2020
Laki korkolain muuttamisesta
575/2020
Laki maksupalvelulain muuttamisesta
574/2020
Laki saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta
573/2020
Laki asuntokauppalain 7 luvun muuttamisesta
572/2020
Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta
571/2020
Laki tuomioistuinmaksulain 8 §:n muuttamisesta
570/2020
Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
569/2020
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta
568/2020
Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta
567/2020
Laki Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta
566/2020
Laki kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista
565/2020
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta
564/2020
Laki kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta
563/2020
Laki ajokorttilain muuttamisesta
562/2020
Laki liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta
561/2020
Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 ja 55 §:n muuttamisesta
560/2020
Laki tuloverolain 124 b §:n muuttamisesta
559/2020
Laki verontilityslain 12 f §:n muuttamisesta
558/2020
Laki Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta annetun lain muuttamisesta
557/2020
Laki valtiokonttorista annetun lain muuttamisesta
556/2020
Laki poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta
555/2020
Laki tartuntatautilain muuttamisesta
554/2020
Laki lääkkeiden velvoitevarastoinnista annetun lain muuttamisesta
553/2020
Laki lääkelain muuttamisesta
552/2020
Valtioneuvoston asetus yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta
551/2020
Ulkoministeriön asetus Etiopian kanssa vesisektorin yhteisöpohjaisen ohjelman kolmatta vaihetta koskevan sopimuksen muutoksesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.