Säädökset alkuperäisinä: 2020

750/2020
Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
749/2020
Verohallinnon päätös rakennusmaan verotusarvon laskentaperusteista
748/2020
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus biologisten tekijöiden luokituksesta
747/2020
Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemiseksi biologisista tekijöistä aiheutuvilta vaaroilta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
746/2020
Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjän eläkelain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
745/2020
Laki Eläketurvakeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
744/2020
Laki sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta annetun lain muuttamisesta
743/2020
Laki työntekijöiden lähettämisestä annetun lain muuttamisesta
742/2020
Laki Kevasta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
741/2020
Laki vaalilain 5 §:n muuttamisesta
740/2020
Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta
739/2020
Verohallinnon päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä
738/2020
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisen perusturva- ja valtionosuuden ja korvausvastuun täydennysmaksun suorittamisesta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta
737/2020
Puolustusministeriön asetus asevelvollisuuslaissa ja terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetussa laissa tarkoitetuista etuuksista annetun puolustusministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
736/2020
Valtioneuvoston asetus maatalouden alkutuotannon yritysten väliaikaisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
735/2020
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2020 maksettavasta lihan ja vuodelta 2019 maksettavasta maidon kuljetusavustuksesta sekä vuodelta 2020 maksettavasta eräiden kotieläintalouden palvelujen tuesta
734/2020
Laki maankäyttö- ja rakennuslain 126 §:n muuttamisesta
733/2020
Laki rakennusten varustamisesta sähköajoneuvojen latauspisteillä ja latauspistevalmiuksilla sekä automaatio- ja ohjausjärjestelmillä
732/2020
Laki luonnonsuojelulain muuttamisesta
731/2020
Laki kasvinsuojeluaineista annetun lain muuttamisesta
730/2020
Laki pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annetun lain muuttamisesta
729/2020
Laki kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annetun lain muuttamisesta
728/2020
Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi
727/2020
Laki tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta
726/2020
Laki ulosottokaaren väliaikaisesta muuttamisesta
725/2020
Laki väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi annetun lain 4 §:n muuttamisesta
724/2020
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
723/2020
Laki työttömyyskassalain väliaikaisesta muuttamisesta
722/2020
Laki työttömyyskassalain muuttamisesta
721/2020
Laki konkurssilain 2 luvun 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
720/2020
Valtioneuvoston asetus tartuntataudeista annetun valtioneuvoston asetuksen 11 §:n muuttamisesta
719/2020
Sisäministeriön asetus ampuma-aselain 25 §:n 4 momentissa tarkoitetun ilmoituksen tekemisessä käytettävästä lomakkeesta
718/2020
Ympäristöministeriön asetus eräiden rakennuksen teknisten järjestelmien energiatehokkuuden vaatimuksista
717/2020
Verohallinnon päätös vuonna 2021 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta
716/2020
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työeläkeindeksistä vuodelle 2021
715/2020
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus palkkakertoimesta vuodelle 2021
714/2020
Valtioneuvoston asetus ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
713/2020
Valtioneuvoston asetus Verohallinnon yksiköistä
712/2020
Laki kosmeettisista valmisteista annetun lain 16 ja 20 §:n muuttamisesta
711/2020
Laki kemikaalilain muuttamisesta
710/2020
Laki kevytautoja koskevien lakien kumoamisesta
709/2020
Valtioneuvoston asetus lentoliikenteestä Sri Lankan kanssa tehdystä sopimuksesta
708/2020
Eduskunnan päätös eduskunnan työjärjestyksen väliaikaisesta muuttamisesta
707/2020
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opetus- ja kulttuuriministeriön maksullisista suoritteista annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen muuttamisesta
706/2020
Valtioneuvoston asetus sijoitusten vastavuoroisesta edistämisestä ja suojelusta Suomen ja Romanian välillä tehdyn sopimuksen irtisanomisesta tehdystä sopimuksesta
705/2020
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus avaruustoiminnasta annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen 5 §:n muuttamisesta
704/2020
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttömaksuista
703/2020
Vuoden 2020 VI lisätalousarvio
702/2020
Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain muuttamisesta
701/2020
Laki arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.