Säädökset alkuperäisinä: 2020

1250/2020
Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 31 §:n muuttamisesta
1249/2020
Laki ampuma-aselain 17 §:n muuttamisesta
1248/2020
Laki poliisilain 9 luvun 9 i ja 9 j §:n muuttamisesta
1247/2020
Laki meripelastuslain 12 §:n muuttamisesta
1246/2020
Laki henkilötietojen käsittelystä Rajavartiolaitoksessa annetun lain muuttamisesta
1245/2020
Laki rajavartiolain muuttamisesta
1244/2020
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista
1243/2020
Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 13 ja 17 §:n muuttamisesta
1242/2020
Laki lastensuojelulain 24 ja 52 a §:n muuttamisesta
1241/2020
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 12 a §:n muuttamisesta
1240/2020
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
1239/2020
Laki kotoutumisen edistämisestä annetun lain 20 §:n muuttamisesta
1238/2020
Laki merityösopimuslain 1 luvun 7 §:n ja 5 luvun 5 §:n muuttamisesta
1237/2020
Laki työsopimuslain 4 luvun 4 §:n muuttamisesta
1236/2020
Laki nuorista työntekijöistä annetun lain muuttamisesta
1235/2020
Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1234/2020
Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta
1233/2020
Laki valmiuslain 109 §:n muuttamisesta
1232/2020
Laki nuorisolain 11 §:n muuttamisesta
1231/2020
Laki Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain 2 ja 6 §:n muuttamisesta
1230/2020
Laki tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1229/2020
Laki valtion ja yksityisen järjestämän koulutuksen hallinnosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1228/2020
Laki varhaiskasvatuslain 12 §:n muuttamisesta
1227/2020
Laki Saamelaisalueen koulutuskeskuksesta annetun lain 3 ja 7 §:n muuttamisesta
1226/2020
Laki Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain 39 §:n muuttamisesta
1225/2020
Laki oppilas- ja opiskelijahuoltolain 1 ja 9 §:n muuttamisesta
1224/2020
Laki ylioppilastutkinnosta annetun lain 20 §:n muuttamisesta
1223/2020
Laki koulumatkatukilain muuttamisesta
1222/2020
Laki opintotukilain muuttamisesta
1221/2020
Laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain muuttamisesta
1220/2020
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
1219/2020
Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta
1218/2020
Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta
1217/2020
Laki lukiolain muuttamisesta
1216/2020
Laki perusopetuslain muuttamisesta
1215/2020
Laki tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta
1214/2020
Oppivelvollisuuslaki
1213/2020
Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskoroista
1212/2020
Laki kuluttajansuojalain 2 luvun 14 §:n muuttamisesta
1211/2020
Laki maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n muuttamisesta
1210/2020
Laki vaaratiedotteesta annetun lain muuttamisesta
1209/2020
Laki kuvaohjelmalain muuttamisesta
1208/2020
Laki ajoneuvolain 25 §:n muuttamisesta
1207/2020
Laki sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta
1206/2020
Laki tulotietojärjestelmästä annetun lain 13 §:n muuttamisesta
1205/2020
Laki tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
1204/2020
Laki vuoden 2021 tuloveroasteikosta
1203/2020
Laki tuomioistuinmaksulain 5 §:n muuttamisesta
1202/2020
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1201/2020
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.