1267/2020

Helsingissä 30.12.2020

Valtioneuvoston asetus maatilojen neuvontajärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan maatilojen neuvontajärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen (1387/2014) 3, 7 ja 8 §, sellaisina kuin niistä ovat 7 § asetuksessa 495/2019 ja 8 § asetuksessa 33/2017, seuraavasti:

3 §
Neuvojaa koskevat edellytykset

Korvauksen myöntämisen edellytyksenä on, että neuvontaa antaessaan neuvoja ja, jos hän on toisen palveluksessa, korvausta hakiessaan työnantaja täyttävät ne edellytykset, joiden perusteella Ruokavirasto on valinnut ja hyväksynyt neuvojan hyväksytyksi neuvojaksi.

7 §
Neuvonnasta maksettava enimmäiskorvaus

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan osoitetuista varoista voidaan korvata neuvontaa antavalle elimelle neuvojan antamasta neuvonnasta enintään 1 500 euroa neuvontakertaa kohden ja yhteensä enintään 15 000 euroa maatilaa taikka yhdistystä tai yhteisöä kohden koko ohjelmakauden aikana.

Neuvontakerralta maksettavan korvauksen enimmäismäärää ei koroteta, vaikka neuvontaan osallistuu yhtä useampi henkilö. Maatilaa taikka yhdistystä tai yhteisöä kohden maksettavan tuen enimmäismäärässä otetaan tällöin kuitenkin huomioon neuvontaan osallistuvien viljelijöiden lukumäärällä jaettu suhteellinen osuus neuvonnan kustannuksesta.

Neuvontakerralla tarkoitetaan yhtäjaksoista neuvontatapahtumaa, joka annetaan maatilalla, maastossa, neuvottavan tai neuvojan tiloissa taikka sähköisesti etäyhteyden avulla.

8 §
Korvauksen määrä

Korvauksen määrä annetusta neuvonnasta on 63 euroa tunnilta. Korvaus lasketaan käytetyn ajan mukaan matka-aikaa lukuun ottamatta. Neuvonnan arvonlisäveron osuudesta ei makseta korvausta.

Neuvonnan valmistelusta ja suunnitelman laatimisesta voidaan maksaa käytetyltä ajalta 1 momentissa tarkoitettua korvausta, ei kuitenkaan toteutuneen neuvonnan kestoa pidemmältä ajalta.

Korvauksen maksamisen edellytyksenä on, että neuvonta ja sen valmistelu koskevat:

1) eläinten terveydenhuoltosuunnitelmaa;

2) eläinten hyvinvointisuunnitelmaa;

3) ympäristösuunnitelmaa;

4) energiasuunnitelmaa; tai

5) suunnitelmaa maatilan nykyaikaistamisesta ja kilpailukyvyn parantamisesta.

Neuvonnan valmistelusta ja suunnitelman laatimisesta maksettavan korvauksen edellytyksenä on, että suunnitelmaa laadittaessa on noudatettu Ruokaviraston ohjetta suunnitelmaan sisällytettävistä seikoista ja esitystavasta. Suunnitelma on lisäksi liitettävä korvauksen maksamista koskevaan hakemukseen.

Vaikka korvauksen maksamiselle 2 momentissa säädetyt edellytykset eivät täyty, neuvonnan valmistelusta voidaan maksaa korvausta enintään yhdeltä tunnilta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

Helsingissä 30.12.2020

Opetusministeri
Jussi Saramo

Lainsäädäntöneuvos
Katri Aho

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.