1185/2020

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2020

Laki koulumatkatukilain väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään koulumatkatukilakiin (48/1997) väliaikaisesti uusi 3 b § seuraavasti:

3 b §
Koulumatkatuen myöntämisen edellytyksistä poikkeaminen covid-19-epidemiaan liittyvien opetusjärjestelyjen vuoksi

Poiketen siitä, mitä 3 §:n 3 momentissa säädetään, koulumatkatuen myöntämisen edellytyksenä on, että koulumatkatukeen oikeutetulla opiskelijalla on vähintään kahdeksan koulumatkatukeen oikeuttavaa edestakaista matkaa kalenterikuukaudessa, jos opiskelijan päivittäisten koulumatkojen määrä on vähentynyt covid-19-epidemiaan liittyvien opetusjärjestelyjen muutoksien vuoksi.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021 ja on voimassa 31 päivään heinäkuuta 2021.

HE 236/2020
SiVM 17/2020
EV 210/2020

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2020

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Tiede- ja kulttuuriministeri
Annika Saarikko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.