1176/2020

Helsingissä 22.12.2020

Valtioneuvoston asetus ympäristöministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan ympäristöministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (1286/2015) 2 §:n 4 kohta, 7 §:n 4 kohta ja 8 §:n 1 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 7 §:n 4 kohta ja 8 §:n 1 momentti asetuksessa 1015/2019, seuraavasti:

2 §
Tehtävät

Ympäristöministeriön tehtäviä ovat:


4) ympäristövahinkojen ehkäiseminen, jälkihoito ja korvaaminen;


7 §
Virkojen kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on:


4) tietohallintojohtajalla, tutkimusjohtajalla, kehittämisjohtajalla, muulla kuin 2 tai 3 kohdassa mainitulla neuvoksella, neuvottelevalla virkamiehellä, henkilöstöpäälliköllä, talouspäälliköllä sekä viestintäpäälliköllä ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys viran tehtäväalaan.

8 §
Virkojen täyttäminen

Kansliapäällikön, ylijohtajan, hallinto- ja kansainvälisten asiain johtajan, tieto- ja viestintäjohtajan, hallitusneuvoksen, rakennusneuvoksen, kansainvälisten asiain neuvoksen, ympäristöneuvoksen, aluesuunnitteluneuvoksen, asuntoneuvoksen, lainsäädäntöjohtajan, lainsäädäntöneuvoksen, tarkastusneuvoksen, tietohallintojohtajan, tutkimusjohtajan, kehittämisjohtajan, neuvottelevan virkamiehen ja hallitussihteerin nimittämisestä säädetään valtioneuvoston ohjesäännössä. Valtioneuvosto nimittää myös henkilöstöpäällikön, talouspäällikön ja viestintäpäällikön.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

Helsingissä 22.12.2020

Ympäristö- ja ilmastoministeri
Krista Mikkonen

Lainsäädäntöjohtaja
Riitta Rönn

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.