1142/2020

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2020

Laki työttömyysturvalain 11 luvun 4 b §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan työttömyysturvalain (1290/2002) 11 luvun 4 b §, sellaisena kuin se on laeissa 172/2020 ja 494/2020, seuraavasti:

11 luku

Toimeenpanoa koskevat säännökset

4 b §
Lain väliaikainen soveltaminen lomautettuihin

Työnhakijan oikeuteen saada työttömyysetuutta lomautusajalta ei sovelleta 2 luvun 10 ja 11 §:ää, jos lomautus on alkanut 16 päivänä maaliskuuta 2020 tai sen jälkeen.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

HE 229/2020
TyVM 15/2020
EV 192/2020

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2020

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Työministeri
Tuula Haatainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.