1126/2020

Helsingissä 22.12.2020

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (713/2014) 11 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 50/2019,

muutetaan 4 §:n 1 momentin 6 kohta, 11 §:n 1 momentin 7 kohta ja 14 §:n 7 kohta, sellaisina kuin niistä ovat 4 §:n 1 momentin 6 kohta ja 11 §:n 1 momentin 7 kohta asetuksessa 50/2019, sekä

lisätään 4 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on asetuksessa 50/2019, uusi 7 kohta seuraavasti:

4 §
Hakemukseen ja ilmoitukseen liitettävät tiedot

Hakemukseen tai ilmoitukseen on liitettävä tarpeen mukaan:


6) ehdotus tarkkailun järjestämiseksi;

7) kemikaaliluettelo.


11 §
Kuulutus lupahakemuksesta ja ilmoituksesta sekä asiakirjojen nähtävilläpito

Lupahakemuksesta ja ilmoituksesta on kuulutettava sen jälkeen, kun asia on riittävän yksityiskohtaisesti selvitetty. Lupahakemusta ja ilmoitusta koskevasta kuulutuksesta on käytävä ilmi ainakin:


7) tieto siitä, missä ja mihin ajankohtaan asti kuulutus sekä hakemus- tai ilmoitusasiakirjat pidetään nähtävillä;


14 §
Lupapäätöksen kertoelmaosan sisältö

Lupapäätöksen kertoelmaosasta on käytävä ilmi tarpeellisin osin:


7) keskeiset tiedot toiminnasta, käytetyistä prosesseista, raaka-aineista, tuotteista, polttoaineista sekä toiminnan kannalta muista oleellisista kemikaaleista;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

Helsingissä 22.12.2020

Ympäristö- ja ilmastoministeri
Krista Mikkonen

Hallitussihteeri
Laura Siili-Hakkarainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.