1073/2020

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2020

Laki verontilityslain 12 ja 12 f §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan verontilityslain (532/1998) 12 § ja 12 f §:n 2–8 kohta, sellaisina kuin ne ovat, 12 § laissa 1240/2018 ja 12 f §:n 2–8 kohta laissa 1573/2019, seuraavasti:

12 §
Veronsaajaryhmien jako-osuudet

Valtion jako-osuus on 66,70 prosenttia ja kuntien jako-osuus 33,30 prosenttia yhteisöverosta.

12 f §
Veronsaajaryhmien jako-osuudet verovuosina 2020–2027

Poiketen siitä, mitä 12 §:ssä säädetään:


2) valtion jako-osuus verovuonna 2021 on 55,66 prosenttia ja kuntien jako-osuus 44,34 prosenttia yhteisöverosta;

3) valtion jako-osuus verovuonna 2022 on 65,81 prosenttia ja kuntien jako-osuus 34,19 prosenttia yhteisöverosta;

4) valtion jako-osuus verovuonna 2023 on 65,91 prosenttia ja kuntien jako-osuus 34,09 prosenttia yhteisöverosta;

5) valtion jako-osuus verovuonna 2024 on 67,43 prosenttia ja kuntien jako-osuus 32,57 prosenttia yhteisöverosta;

6) valtion jako-osuus verovuonna 2025 on 67,24 prosenttia ja kuntien jako-osuus 32,76 prosenttia yhteisöverosta;

7) valtion jako-osuus verovuonna 2026 on 67,14 prosenttia ja kuntien jako-osuus 32,86 prosenttia yhteisöverosta;

8) valtion jako-osuus verovuonna 2027 on 67,03 prosenttia ja kuntien jako-osuus 32,97 prosenttia yhteisöverosta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

Lain 12 §:ää sovelletaan verovuodelta 2028 ja 12 f §:n 2–8 kohtaa verovuosilta 2021–2027 tehtävissä yhteisöveron tilityksissä.

HE 194/2020
VaVM 32/2020
EV 199/2020

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2020

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Valtiovarainministeri
Matti Vanhanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.