1001/2020

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2020

Verohallinnon päätös määräaikaisen vuokrasopimuksen muuttumista koskevasta ilmoittamisvelvol-lisuudesta autoverotuksessa

Verohallinto on autoverolain (777/2020) 32 §:n 1 momentin ja 58 §:n 3 momentin nojalla päättänyt:

1 §
Tietojen ilmoittaminen ja ilmoitettavat tiedot

Verovelvollisen tulee ilmoittaa Verohallinnolle määräaikaisen vuokrasopimuksen muutoksesta, jos autoverosta on tehty autoverolain 31 §:ssä tarkoitettu vähennys. Ilmoituksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

1) ilmoittajan nimi, henkilö- tai Y-tunnus ja osoite Suomessa;

2) vuokralle antajan nimi ja Y-tunnus tai ulkomainen muu tunnus;

3) verotuspäätöksen perustiedot eli ajoneuvon valmistenumero ja päätösnumero;

4) ajoneuvon Suomessa käytön päättymisen uusi päivämäärä.

2 §
Ilmoituksen antamisen ajankohta

Ilmoitus vuokrasopimuksen muutoksesta on annettava kolmenkymmenen päivän kuluessa määräaikaiseen vuokrasopimukseen tehdystä muutoksesta.

3 §
Ilmoituksen antamistapa

Ilmoitus vuokrasopimuksen muutoksesta annetaan vapaamuotoisesti paperisena tai Verohallinnon kanssa erikseen sovittavalla tavalla sähköisesti.

Ilmoitus toimitetaan Verohallinnon ilmoittamaan osoitteeseen.

4 §
Ilmoituksen allekirjoittaminen

Paperinen ilmoitus vuokrasopimuksen muutoksesta on allekirjoitettava.

5 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2020

Pääjohtaja
Markku Heikura

Ylitarkastaja
Markus Kautto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.