982/2020

Helsingissä päivänä joulukuuta 2020

Verohallinnon päätös rekisteröinnissä autoverotuksessa rekisteröidyksi autoveroilmoittajaksi ilmoitettavista tiedoista

Verohallinto on autoverolain (777 /2020) 48 §:n 4 momentin nojalla päättänyt:

1 §
Hakijan tiedot

Hakijasta tulee ilmoittaa nimi, henkilö- tai Y-tunnus ja osoite.

2 §
Toiminnan luonne

Rekisteröidyksi autoveroilmoittajaksi hakeutuvan tulee ilmoittaa harjoittaako hän uusien, käytettyjen vai sekä uusien että käytettyjen ajoneuvojen maahantuontia tai valmistusta.

3 §
Pyyntö rekisteriin merkitsemisen ajankohdasta

Hakija voi halutessaan ilmoittaa rekisteröintihakemuksessa, milloin hän haluaa aikaisintaan tulla merkityksi rekisteröidyksi autoveroilmoittajaksi.

4 §
Muutos- tai lopettamisilmoitus

Rekisteröidyn autoveroilmoittajan on tehtävä muutos- tai lopettamisilmoitus silloin, kun muutoksen tai lopettamisen ajankohta on tiedossa.

5 §
Rekisteröintihakemuksen, muutosilmoituksen tai lopettamisilmoituksen tekeminen

Rekisteröintihakemus, muutos- tai lopettamisilmoitus on tehtävä sähköisesti tai paperisena.

Siitä, mitä sähköistä menettelyä käyttäen rekisteröintihakemus, muutos- tai lopettamisilmoitus on tehtävä, määrätään Verohallinnon sähköisestä asioinnista ja varmentamisesta antamassa päätöksessä.

Paperinen rekisteröintihakemus, muutos- tai lopettamisilmoitus tehdään erikseen sovittavalla tavalla.

Paperinen rekisteröintihakemus, muutos- tai lopettamisilmoitus toimitetaan Verohallinnon ilmoittamaan osoitteeseen.

6 §
Rekisteröintihakemuksen, muutosilmoituksen ja lopettamisilmoituksen allekirjoittaminen

Rekisteröintihakemus, muutos- tai lopettamisilmoitus on allekirjoitettava.

Sähköinen rekisteröintihakemus tai muutos- taikka lopettamisilmoitus täyttää allekirjoitusvaatimuksen, jos se on varmennettu siten kuin Verohallinto on sähköisestä asioinnista ja varmentamisesta antamassaan päätöksessä määrännyt.

7 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

Helsingissä päivänä joulukuuta 2020

Pääjohtaja
Markku Heikura

Johtava asiantuntija
Soili Sinisalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.