976/2020

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2020

Verohallinnon päätös hakemuksessa veron palauttamisesta vamman perusteella ilmoitettavista tiedoista

Verohallinto on autoverolain (777/2020) 27 §:n 3 momentin nojalla päättänyt:

1 §
Hakijan tiedot

Hakijasta tulee ilmoittaa nimi ja henkilötunnus.

2 §
Hakemus ennen ja jälkeen ajoneuvon rekisteröintiä

Hakemuksessa tulee ilmoittaa, tehdäänkö hakemus ennen ajoneuvon rekisteröintiä vai ajoneuvon rekisteröinnin jälkeen.

3 §
Aiemmin annettu päätös

Jos hakija vetoaa aiemmin annettuun päätökseen, hänen tulee vahvistaa, etteivät päätöksellä annetut tiedot ole muuttuneet.

4 §
Hakemuksen peruste

Hakemuksessa tulee ilmoittaa, haetaanko palautusta hakijan oman vai perheenjäsenen vamman perusteella.

5 §
Selvitys ajoneuvon käytöstä

Hakemuksessa tulee olla selvitys ajoneuvon käytöstä tai lisäperuste käytön tarpeelle esimerkiksi opiskelu, työ, toimi tai muu käytön tarve.

6 §
Ajoneuvon kuljettaja

Ajoneuvon kuljettajatiedoissa tulee ilmoittaa kuljettaako hakija itse ajoneuvoa vai kuljettaako hakijaa muu henkilö. Hakemuksesta tulee käydä ilmi ajoneuvon kuljettajan nimi, kuljettajan osoite ja ajoneuvon säilytysosoite.

7 §
Ajoneuvon tiedot

Jos hakemus tehdään vasta ajoneuvon hankinnan jälkeen, hakemuksessa on kerrottava, onko ajoneuvo automaatti- vai manuaalivaihteinen, ajoneuvon ensirekisteröintipäivä Suomessa, ajoneuvon suomalainen rekisteritunnus ja valmistenumero.

8 §
Aikaisemmat hakemukset

Hakemuksessa tulee ilmoittaa, onko hakija hakenut aikaisemmin palautusta vamman perusteella.

9 §
Liitteet

Hakemukseen on liitettävä kaikki sen ratkaisemiseksi tarvittavat liitteet.

10 §
Hakemuksen tekeminen

Hakemus tulee tehdä sähköisesti tai paperisena.

Siitä, mitä sähköistä menettelyä käyttäen hakemus on tehtävä, määrätään Verohallinnon sähköisestä asioinnista ja varmentamisesta antamassa päätöksessä.

Paperinen hakemus tehdään Verohallinnon vahvistamalla lomakkeella.

Lomake toimitetaan siinä ilmoitettuun osoitteeseen.

11 §
Hakemuksen allekirjoittaminen

Hakemus on allekirjoitettava.

Sähköinen hakemus täyttää allekirjoitusvaatimuksen, jos se on varmennettu siten kuin Verohallinto on sähköisestä asioinnista ja varmentamisesta antamassaan päätöksessä määrännyt.

12 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2020

Pääjohtaja
Markku Heikura

Johtava asiantuntija
Soili Sinisalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.